Doradztwo podatkowe dla opiekunek/-ów do dziecka

Z naszego doświadczenia w prowadzeniu księgowości wynika, że większość opiekunek do dzieci jest samozatrudniona i odpowiada za swój podatek dochodowy oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe we własnym zakresie. Muszą jak każdy samozatrudniony prowadzić rachunek przychodów i wydatków tak, aby wypracować swój zysk. Sporządziliśmy darmowy arkusz specjalnie dopasowany do ewidencji rocznego rozliczenia dochodu i kosztów samozatrudnionych opiekunek do dzieci. Arkusz automatycznie formatuje raport twoich rocznych przychodów i wydatków oraz oblicza dochód. Otrzymane kwoty mogą być wykorzystane do rocznego zeznania podatkowego.

Dochód osób samozatrudnionych jest oczywiście opodatkowywany. Musisz prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów aby na jej podstawie rozliczyć się z urzędem podatkowym.

Za koszty samozatrudnienia w Twoim przypadku są uznawane wydatki związane bezpośrednio z działalnością opieki nad dziećmi. Przykłady kosztów są ujete w arkuszu.

Do kwalifikowanych kosztów należą zabawki, książki i art/kraft materiały użyte w ramach prowadzenia działalności, jedzenie dla dzieci, spożywane w trakcie opieki nad nimi, środki czystości i higieny osobistej, koszty podróży w trakcie dnia i w ramach wycieczek. Możesz również odliczyć procentową część kosztów, które ponosisz z tytułu płatności za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon i council tax. Procent ten jest oparty o zestawienie godzin pracy oraz uzgodniony z NCMA i HMRC. Rachunki za media muszą być ujęte w twojej ewidencji przychodów i rozchodów, co może być również bardzo przydatne do planowania i zarządzania budżetem domowym.

Więcej informacji na temat księgowości dla opiekunek uzyskasz pisząc do nas na info@biuropodatkowe.co.uk

Telefon 0208 099 4474