Cena: £130.00 + VAT ( w cenie £10 oplaty do CH )

Proces zamknięcia firmy limited zależy od sytuacji finansowej Firmy. W wypadku firm, które posiadają zobowiązania w momencie zamknięcia stosuje się proces likwidacji. Jest to proces prawny, podczas którego wyznacza się likwidatora firmy, który przeprowadza kolejne etapy prowadzące do zamknięcia firmy.

Występują trzy główne rodzaje likwidacji:

 • Dobrowolna likwidacja Udziałowców. W tym wypadku udziałowcy decydują się zlikwidować firmę, która posiada wystarczające środki na to, by zapłacić wszystkie zobowiązania wobec swoich wierzycieli. Udziałowcy sami wyznaczają likwidatora i płacą mu za jego usługi (z majątku firmy).
 • Dobrowolna likwidacja Wierzycieli. W tym wypadku również udziałowcy decydują się zlikwidować firmę, ale firma nie posiada wystarczających środków na to by zapłacić wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli. Wierzyciele wyznaczają likwidatora i płacą mu za jego usługi (z majątku firmy, jeżeli takowy istnieje).
 • Przymusowa likwidacja. W tym wypadku sąd wydaje nakaz likwidacji. Z reguły nakaz ten jest wydawany na wniosek kogoś, komu firma dłużna jest pieniądze. W niektórych wypadkach o taki nakaz mogą wystąpić dyrektorzy firmy, zazwyczaj w wypadku, gdy ani oni ani udziałowcy nie są w stanie pokryć kosztów dobrowolnej likwidacji. Sąd wyznacza oraz pokrywa koszt likwidatora. Sąd może odzyskać część lub całość tych kosztów poprzez sprzedaż majątku firmy.

Alternatywną i o wiele prostszą metodą zamknięcia firmy jest Rozwiązanie firmy (Dissolution).

Jest to idealny sposób do zamykania firm, które nie mają żadnych długów. Metoda ta może użyta również do zamknięcia niewypłacalnych firm, ale w tym wypadku zamknięcie firmy nie jest gwarantowane. Najogólniej rzecz biorąc metoda to polega na:

 • Stopniowym zaniechaniu wszelkiej działalności gospodarczej;
 • Poinformowaniu pracowników oraz wystawienie P45;
 • Odwołanie rejestracji na VAT;
 • Spłaceniu wszelkich wierzycieli w tym HMRC;
 • Poinformowanie odpowiednich urzędów;
 • Zamknięcie konta bankowego;
 • Dokonaniu rozliczenia;
 • Sprzedaży majątku firmy;
 • Proporcjonalne rozdystrybuowanie majątku pomiędzy udziałowców;
 • Złożenie odpowiedniego wniosku do Companies House.

Complex Accounting jest w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić Państwa przez ten proces.

Telefon 0208 099 4474