Cena: od £90.00 + VAT

Po dokonaniu rejestracji firma sprzedająca swoje produkty lub usługi, musi naliczać podatek VAT na każdej wystawionej fakturze. Równocześnie należy prowadzić ewidencje VAT związanego z zakupami firmy (na cele firmy). Różnica stanowi podatek VAT do zapłaty lub odzyskania dla Inland Revenue.

W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z trzema podstawowymi stawkami VAT:

  • stawka standardowa 20%
  • stawka obniżona 5%
  • stawka zerowa 0%

Rozliczenia VAT należy dokonywać co trzy miesiące. Na specjalną prośbę można rozliczać się za dłuższe lub krótsze okresy, nie jest to jednak rozwiązanie powszechnie stosowane. W wypadku, gdy VAT naliczony na sprzedaży firmy przekracza VAT naliczony na wydatkach (kosztach), Firma musi zapłacić różnicę do HMRC. W odwrotnej sytuacji, otrzymujemy zwrot od HMRC.

Telefon 0208 099 4474