Cena: £200.00 + VAT

W celu zarejestrowania się na Gross Payment czyli innymi słowy na otrzymywanie całości dochodu bez potrącania podatku musisz:

 • oferować usługi budowlane i prowadzić swój biznes głównie za pośrednictwem konta bankowego
 • posiadać obrót, bez VAT i materiałów , na poziomie przynajmniej £30,000
 • dostosować się do wszystkich zobowiązań podatkowych

Zanim jednak HMRC wyda Ci certyfikat Gross Payment Twój biznes musi zadowalająco przejść przez trzy testy:

Business test

Musisz udowodnić, że Twój biznes:

 • wykonuje prace budowlane – lub dostarcza siłę roboczą – w UK
 • jest prowadzony głównie poprzez konto bankowe (ewidencja dochodów I wydatków)

Turnover test (test obrotu)

HMRC sprawdza Twój obrót z prac budowlanych za ostatnie 12 miesięcy

Ignorując VAT oraz koszt materiałów Twój obrót musi wynosić przynajmniej:

 • £30,000 jeżeli jesteś samozatrudniony
 • £30,000 dla każdego partnera w partnership, lub przynajmniej £200,000 dla całego partnesrship
 • £30,000 na każdego dyrektora firmy lub przynajmniej £200,000 dla całej firm

Jeżeli pięć lub mniej osób kontroluje Twoją firmę, musi być to obrót przynajmniej £30,000 na każdą z tych osób. W wypadku większej liczby osób zaczyna obowiązywać wyższy limit.

Compliance Test (Test przestrzegania, zgodności)

Ty oraz wszyscy dyrektorzy, partnerzy, oraz beneficyjni udziałowcy w biznesie muszą mieć złożone wszystkie deklaracje podatkowe oraz dokonać terminowych płatności podatku w okresie 12 miesięcy przed Twoją aplikacją.

Wolno Ci na popełnienie kilku pomyłek bądz późnych płatności podatku we wspomnianym okresie. Oto lista błedów, które wolno Ci było popełnić:

 • trzy spóźnienia w złożeniu miesięcznej deklaracji podwykonawców CIS
 • trzy spóźnione płatności CIS /PAYE – do 14 dni spóźnienia
 • jedna spóźniona płatność podatku z Self Assessment – do 28 dni
 • spóźnione złożenie P35
 • jedna spóźniona płatność podatku od osób prawnych
 • Spóźniony Self Assessment return

Jeżeli HMRC zgadza się na to, abyś otrzymywał gross payment musisz zadeklarować swoje płatności w Tax Return na koniec roku podatkowego.

Telefon 0208 099 4474