Cena: £40.00 + VAT

Construction Industry Scheme (CIS) reguluje zasady dotyczące głównych wykonawców (contractors) oraz podwykonawców (subcontractors). Jeżeli jesteś głównym wykonawcą w systemie CIS, masz obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Podatkowym. Musisz także przestrzegać pewnych zasad co do tego jak płacić podwykonawcom.

Do głównych obowiązków wykonawcy należą:

  • Weryfikacja podwykonawców
  • Płacenie podwykonawcom w odpowiedni sposób – potrącanie podatku
  • Płacenie potrąconego podatku do HMRC
  • Wystawianie podwykonawcom potwierdzeń potrącania podatku
  • Wysyłanie miesięcznych deklaracji do HMRC
  • Prowadzenie ewidencji powyższych czynności
Telefon 0208 099 4474