Cena: £40.00 + VAT

Dyrektor

Dyrektorem może być osoba każdej narodowości oraz każdego zawodu. Jedynym ograniczeniem jest posiadanie wyroku wydanego przez sąd zastrzegającego pełnienie tej roli oraz osoba ogłoszona jako bankrut. Nie ma natomiast ograniczeń, co do ogólnej liczby dyrektorów lub sekretarzy spółki. Na terenie Szkocji dyrektorem nie może być osoba poniżej 16 roku życia. W przypadku spółki PLC dyrektorem nie może być osoba powyżej 70 roku życia, chyba że zgromadzenie akcjonariuszy wyda istotne zezwolenie.

Adres

Do rejestracji spółki LTD, PLC, LLP potrzebny jest adres siedziby firmy. Adres ten figuruje w rejestrze Companies House, jest podawany do wiadomości publicznej. Adres ten w przypadku rejestracji firmy na terenie Anglii i Walii musi znajdować się na tym terenie, w przypadku rejestracji firmy w Szkocji, adres musi znajdować się na terenie Szkocji. Na ten adres Companies House oraz Inland Revenue wysyła korespondencję z przypomnieniami. W związku z tym, aby nie zapomnieć o obowiązkach spółki, korespondencja musi być stale sprawdzana. Jeżeli firma zmieni adres siedziby należy poinformować o tym Inland Revenue.

Complex Accounting oferuje:

  • Zmianę danych dyrektora w ciągu 24 h
  • Zmianę adresu spółki w ciągu 24 h
  • Użyczenie naszego adresu jako adresu spółki
Telefon 0208 099 4474