Cena: od £40.00 + VAT

Jeżeli jesteś wykonawcą (Contractor) działającym w ramach Construction Industry Scheme (CIS) musisz informować urząd podatkowy HMRC o płatnościach dla podwykonawców (subcontractors). Informacje te przekazywane są do HMRC w cyklu miesięcznym. Informacja ta jest przekazywana poprzez składanie miesięcznych deklaracji CIS (CIS monthly return)

Wszystkie informacje dotyczące płatności powinny być dodatkowo ewidencjonowane na potrzeby potencjalnej inspekcji z HMRC.

Miesięczna deklaracja podwykonawców zawiera:

  • Dane podwykonawców, UTR, numer weryfikacyjny
  • Dane twojej firmy
  • Numer PAYE firmy
  • Kwoty, które zapłaciłeś podwykonawcom
  • Wszelkie potrącenia takie jak podatek, materiały

Każda miesięczna deklaracja zawiera potwierdzenie, że podwykonawcy są zarejestrowani jako osoby samozatrudnione (self-employed) i nie pracują dla Ciebie na zasadzie zatrudnienia. Deklaracja zawiera również potwierdzenie, że wszyscy podwykonawcy zostali zweryfikowani. W wypadku, gdy Twój podwykonawca nie może zostać zweryfikowany (brak NIN, brak UTR) masz obowiązek potrącić 30% podatku zamiast standardowych 20%.

Telefon 0208 099 4474