Cena: £50.00 + VAT

P35 jest roczną deklaracją pracodawcy. Deklaracja ta zawiera informacje o wszystkich pracownikach, którzy pracowali w firmie w danym roku podatkowym.

Kto musi wypełnić powyższą deklarację?

Jesteś zobowiązany wypełnić tę formę, jeżeli w ciągu roku musiałeś wypełniać formę P11 (równoznaczna z zapisem potrąceń na liście płac) dla przynajmniej jednego pracownika. Ma to zastosowanie nawet, jeżeli nie dokonałeś żadnych potrąceń na podatek lub składki na National Insurance.

Twoja roczna deklaracja musi zostać złożona do HMRC nie później niż do 19 Maja. W razie spóźnienia Urząd Podatkowy nałoży na Ciebie karę.

Telefon 0208 099 4474