Cena: £15.00 + VAT

Na koniec każdego roku podatkowego firma powinna przygotować P60 dla każdego pracownika, który jest przez nią zatrudniany. P60 zawiera informacje dotyczące wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku podatkowego oraz kwotę potrąconego podatku.

Pracodawca musi wystawić P60 swoim pracownikom nie później niż do 31 maja po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia).

W wypadku, gdy pracownik kończy pracę, należy wystawić mu P45, które zawiera informacje dotyczące wynagrodzenia otrzymanego do momentu odejścia oraz kwotę potrąconego podatku.

Telefon 0208 099 4474