Cena: £45.00 + VAT

Wybόr nazwy firmy jest ograniczony tylko do nazw ktόrych nikt nie używa i ktόre zgodne są z regułami nadawania nazw. W momencie zarejestrowania firmy nikt inny nie może użyć jej nazwy. W wypadku partnership i samozatrudnienia taka ochrona nie występuje. Wybór nazwy firmy jest bardzo ważny jednak jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujemy się ją zmienić istnieje taka możliwość.

Etapy zmiany nazwy firmy:

  • Firma musi wydać specjalną rezolucję podczas generalnego zebrania lub
  • Firma musi wydać specjalną rezolucję na piśmie, że nazwa Firmy ma być zmieniona na nowa nazwę
  • Rezolucja musi być złożona do Companies razem z opłatą £10 oraz specjalnym dokumentem: obwieszczeniem o zmianie nazwy

Complex Accounting jest w stanie dokonać wszystkich powyższych zmian w ciągu zaledwie 24 h.

Telefon 0208 099 4474