Cena: £85.00 + VAT

Każda osoba prowadząca działalność jako self-employed lub partnership jest zobowiązana do składania rocznej deklaracji podatkowej.

Rok finansowy dla osób fizycznych w Anglii rozpoczyna się 6 kwietnia,a kończy się 5 kwietnia. Rozliczenia podatkowe muszą być wykonane do 31 października w wersji papierowej lub do 31 stycznia roku następnego w wersji online.

Rozliczenie dla osób samozatrudnionych jest przeprowadzane na zasadzie samooszacowania swoich zysków (Self Assessment). W celu dokonania samooszacowania osoba samozatrudniona powinna dokonać zestawienia wszystkich dochodów oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że brytyjskie ustawodawstwo podatkowe pozwala na bardzo wiele odliczeń, ulg, dodatków. Najlepszym sposobem na profesjonalne i kompleksowe rozliczenie w pełni wykorzystujące ustawodawstwo jest skorzystanie z usług biura Complex Accounting Ltd.

Telefon 0208 099 4474