PAYE live reporting. Od 06 kwietnia 2013 zmienia sie sposob informowania HMRC o zarobkach pracowników firmy

Oznacza to, że pracodawca (lub ich biuro księgowe) muszą : •

Wysłać szczegóły do HMRC, za każdym razem gdy płacą pracownikowi w czasie, gdy mu płacą. • Używać oprogramowania do przygotowania i wysyłania informacji o zarobkach pracowników drogą elektroniczną • Zmiana na wysyłanie raportów w czasie rzeczywistym jest obowiązkowa

Jak wpłynie to na Twój biznes.

Po 6 kwietnia 2013 r. PAYE będzie nadal działać  w taki sam sposób, ale musisz wysłać ( lub Twoje biuro księgowe) informację o liście płac do HMRC przeddzień lub w dniu kiedy płacisz swoim pracownikom.

Wysyłanie informacji do HMRC może być wykonane tylko i wyłącznie za pośrednictwem komercyjnego oprogramowania. Ze względu na koszt i wiedzę wymagane do użycia takiego oprogramowania około 98 % firm zdecyduje się na zlecenie miesięcznych sprawozdań PAYE firmie księgowej.
Biuro księgowe przy użyciu oprogramowania generuje  sprawozdania które wysyłane są do HMRC drogą internetową. Obejmą one w szcególności :

  • kwota, jaką zapłaciłeś swoim pracodawnikom
  • potrącenia, takie jak składki ubezpieczeń społecznych (NICs) i podatku dochodowego ( Income Tax) 
  • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy

Trzeba zawierać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich pracowników, którym płacisz łącznie z tymi, którzy zarabiają poniżej Limitu Niskich Zarobków (LEL), na przykład studentów.

Nasze biuro jest w 100% przygotowane na wysyłanie informacji w czasie rzeczywistym do HMRC!

Dla osób które już w tym momencie płacą nam za miesięczny payroll nie zmienie się nic. W dalszym ciągu wysyłacie nam co miesiąc informacje a my przesyłamy je do HMRC.

Klienci , którzy do tej pory mieli przygotowywany payroll raz do roku muszą podjąć jedną z dwóch decyzji :

 - Zakup oprogramowania , szkolenie i samodzielne składanie comiesięcznych sprawozdań do HMRC
- Zlecenie kwestii PAYE naszej firmie

Dla wszystkich naszych klientów mamy identyczną ofertę cenową :

- Payroll dla jednego dyrektora £10
miesięcznie
- Payroll dla dwóch dyrektorów
£15 miesięcznie ( £7,5 za osobę )
- Payrol dla pracowników kontraktowych  1 pracownik - £10 , 2 do 5pracowników - £7,5 za osobę , 5 do 10 pracowników - £
5 za osobę. Podane ceny obowiązują za każdego pracownika miesięcznie.

Różne ceny jednostkowe przy większej ilości pracowników wynikają ze specyfiki przygotowania raportów PAYE. Najwięcej czasu zajmuje uruchomienie oprogramowania , ustawienie wartości miesięcznych zarobków , składek , podatku , wykonanie kopi zapasowej payrollu oraz złożenie raportu do HMRC. Czynności te należy wykonać bez względu na liczbę pracowników tak więc przy mniejszej ilości pracowników czas poświęcony na każdą osobę jest większy.

Prosimy abyście zastanowili się nad najlepszym dla Państwa firmy rozwiązaniem.


BARZDZO PROSIMY O PRZESŁANIE NAM MAILA Z PAŃSTWA DECYZJĄ DO 15 KWIETNIA 2013.

Z poważaniem

Complex Accounting Ltd