Nowa firma – jak efektywnie ją finansować

Twoja córka ma genialny pomysł na biznes, ale prosi Cię o pomoc finansową w rozkręceniu firmy. Możesz wykorzystać swoje prywatne oszczędności albo użyć pieniędzy firmy, którą prowadzisz. Możesz też skorzystać z bardziej efektywnego sposobu finansowania.

Czym jest skuteczność podatkowa (tax efficiency)

Inwestowanie pieniędzy w nową firmę jest prawie zawsze ryzykowne, ale jeśli zrobisz to w odpowiedni sposób możesz przynajmniej coś na tym zyskać w przypadku gdyby coś poszło nie tak. Problem polega na tym, że musisz zdecydować na początku w jakiej formie chcesz zainwestować w nowy biznes, jednak ze względu na różne czynniki finansowe i podatkowe, początkowa decyzja może nie być najbardziej efektywna. Dlatego też zanim zdecydujesz powinieneś rozważyć plusy i minusy każdej z metod.

Inwestycja osobista – akcje

Jeśli inwestujesz swoje własne pieniądze, aby zainwestować w akcje nowej firmy, główne plusy i minusy to:

Plusy:

  • Możesz być zobowiązany do opłacenia podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zysku przy sprzedaży akcji. Oznacza to także, że w przypadku, gdy firma upadnie, lub poniesie znaczne straty finansowe, możesz uzyskać zwrot podatku od poniesionych strat.

Minusy:

  • Dywidendy mogą zostać Ci wypłacone tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo przynosi zyski. Jeśli firma nie przynosi zysków, dywidendy nie zostaną wypłacone.
  • Nawet w przypadku, gdy dywidendy mogą zostać Ci wypłacone, nie możesz ubiegać się o zwrot podatku.

Inwestycja osobista – pożyczka

Możesz też wziąć pożyczkę na rozwój nowej firmy. Plusy i minusy w tym przypadku to:

Plusy:

  • Możesz pobierać odsetki od pożyczki, co oznacza, że uzyskujesz przychody, nawet jeśli nowa firma nie generuje zysku. Odsetki podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką, maksymalnie 45%.
  • Nowa firma może żądać zmniejszenia podatku za odsetki, które płaci przy zwrocie pożyczki.

Minusy:

  • Jeśli firma upadnie, straty które poniosłeś można zestawić tylko z Twoim zyskiem, a nie z ogólnym przychodem. Jeśli przed upadkiem firmy nie miałeś żadnych zysków, nie możesz odzyskać podatku za straty.

Inwestycja firmowa – akcje

Jeśli korzystasz z pieniędzy firmowych, aby zakupić akcje nowej firmy, dwie główne zalety to:

  • Jeżeli dywidendy są wypłacane są one zwolnione z podatku
  • Jeśli Twoja firma posiada 10% lub więcej akcji nowej firmy, każdy zysk przez nią generowany również jest zwolniony z podatku

Inwestycja firmowa – pożyczka

Natomiast jeśli Twoja firma pożycza pieniądze na otwarcie nowego biznesu, główne zalety to:

  • Jeśli nowa firma upadnie, strata Twojej firmy może zostać potrącona z zysków handlowych podlegających podatkowi korporacyjnemu (Corporation Tax). Oznacza to, że inaczej niż przy pożyczce na osobę prywatną, nie musisz mieć zysków z nowego biznesu, aby po jego upadku otrzymać ulgę od straty.
  • Możesz pobierać odsetki od pożyczki i płacisz podatek tylko po stawkach podatku korporacyjnego (obecnie 20% lub 23%).

 

Podsumowanie.  Inwestowanie w nowy biznes poprzez swoją obecna firmę ma więcej zalet niż inwestowanie jako osoba prywatna. Jednak nadal musisz wybrać między inwestowaniem poprzez akcje a inwestowaniem poprzez pożyczkę na rozwój nowego biznesu.

Wskazówka. Możesz połączyć korzyści obu metod, poprzez inwestowanie w formie pożyczki z Twojej firmy, ale z możliwością przekształcenia jej w akcje w ciągu na przykład pięciu lat. Tym sposobem otrzymasz połączenie korzyści podatkowych, w pierwszych latach, gdy istnieje ryzyko strat lub upadku nowej firmy, oraz innych korzyści, gdy sytuacja nowej firmy będzie już stabilna.