Deklaracja podatkowa (Tax Return) za rok 2013/2014

Termin złożenia sprawozdania podatkowego za rok rozliczeniowy, który zakończył się 5.04.2014 oraz na zapłacenie ewentualnego podatku dochodowego mija 31.01.2015. Obowiązek rozliczenia dotyczy osób uzyskujących dochody z innych źródeł niż praca na etacie czyli m. in. prowadzących własną działalność gospodarczą (Self - Employment) oraz dyrektorów firm Limited.

Deklarację podatkową należy złożyć nawet jeśli nie ma się do zapłacenia żadnego podatku, czyli także w sytuacji gdy w danym roku podatkowym nie osiągnęło się żadnych dochodów – będzie to tzw. deklaracja zerowa.

Rozliczenia nie powinno się odkładać na ostatnią chwilę – znając wysokość podatku
z odpowiednim wyprzedzeniem mamy możliwość przygotować się na płatność nawet gdy jest ona większa niż początkowo przypuszczaliśmy.

W przypadku spółek  - Partnership obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dotyczy zarówno jej poszczególnych udziałowców jak i samej spółki. Nie płaci ona jednak podatku dochodowego, ponieważ jej zysk, który jest w całości dzielony między udziałowców, jest rozliczany w ramach ich podatku dochodowego. 

Termin złożenia zeznania w formie papierowej upłynął 31.10.2014. Obecnie pozostała już tylko możliwość złożenia deklaracji online.

Termin późniejszy niż 31 stycznia obowiązuje wyłącznie w sytuacji gdy po 31.10.2014 otrzymało się list z HMRC z informacją o uzupełnieniu zeznania. W takim przypadku termin mija 3 miesiące od daty otrzymania listu.

Niedotrzymanie terminu złożenia zeznania podatkowego oznacza nałożenie kary (za 1 dzień jest to  kara w wysokości £100) również w przypadku gdy nie ma się do zapłaty podatku lub gdy został on już zapłacony. Im dłuższa zwłoka tym kwota ta jest wyższa.

Wysokość kar za poszczególne okresy spóźnienia przedstawia się następująco.

  • 1 dzień spóźnienia – £100
  • 90 dni spóźnienia£10 za każdy, czyli maximum £900.
  • 6 miesięcy spóźnienia£300 lub 5% należnego podatku, jeżeli jego wartość przekracza £300.
  • 12 miesięcy spóźnienia£300 lub 5% należnego podatku, jeżeli jego wartość jest wyższa. Podatnik może również zostać wezwany do zapłaty kary w wysokości 100% należnego podatku.

Powyższe kary podlegają sumowaniu czyli np. za okres 90 dni spóźnienia kara wynosi £1000.