KARY ZA SPÓŹNIONE RAPORTY PAYE6 kwietnia 2014 HMRC wprowadziło konieczność stosowania się do nowych przepisów dotyczących PAYE. Raportowanie PAYE w czasie rzeczywistym (RTI – Real Time Information) oznacza, że każdy pracodawca musi regularnie wysyłać do HMRC raporty zawierające dane takie jak podatek, składki na ubezpieczenie (National Insurance contributions - NIc) i inne potrącenia powstałe przy naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników i dyrektorów. Raporty te należy wysyłać za pomocą oprogramowania listy płac w dniu lub dzień przed terminem każdej płatności wynagrodzenia na rzecz pracownika, zamiast na koniec roku podatkowego (co było możliwe, przed wprowadzeniem nowych przepisów).

Oprócz generowania raportu, każdy program do listy płac pomaga w obliczeniu kwot należnych do zapłacenia HMRC.

Istnieją dwa główne rodzaje raportów PAYE:

    FPS - Full Payment Submission - tworzony dla HMRC w dniu lub dzień przed terminem płatności na rzecz pracownika. FPS rejestruje dane wynagrodzenia, podatków i składek (NIc) należnych za każdego pracownika, a także sumy dla danego okresu wynagrodzenia.
    EPS - Employer Payment Summary – stosowane do raportowania płatności zerowych (Nil payment) za dany miesiąc do HMRC. O płatnościach zerowych mówimy wtedy, gdy w danym miesiącu nie ma żadnych płatności dla pracowników lub firma nie zatrudnia nikogo, jednak jest zarejestrowana jako pracodawca. W tym wypadku raport EPS służy poinformowaniu HMRC o braku płatności wynagrodzeń w danym miesiącu.

Za nie przesłanie raportu w odpowiednim terminie HMRC nalicza 100 GBP kary.

Okresy PAYE trwają od szóstego do piątego danego miesiąca.

Np. od 06.02.2015 do 05.03.2015.

Płatność musi być dokonana najpóźniej do dziewiętnastego dnia miesiąca po zakończeniu okresu PAYE.

Np. Płatność za okres PAYE zakończony 05.03.2015 najpóźniej można zapłacić 19.03.2015.

Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczeniem 100 GBP kary.

Płatności należy dokonywać przez stronę płatności HMRC pod poniższym linkiem:

https://www.billpayment.co.uk/hmrc/scripts/nrpayform.asp?pt=PAYE

Ponadto na kary można się także narazić w przypadku płacenia wynagrodzenia w innym terminie niż ustalony wcześniej PAY DATE.

Przelew pensji powinien nastąpić w dniu PAY DATE na payslipie lub dzień przed tą datą. PAY DATE to zazwyczaj ostatni dzień każdego miesiąca, ale można także ustalić inną datę. Po jej ustaleniu, przy każdym wynagrodzeniu PAY DATE znajduje się na payslipie.

Zapłacenie pensji w terminie innym niż PAY DATE na payslipie również może wiązać sie z kara £100 od HMRC.

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Telefon: 0208 099 4474

Email: info@biuropodatkowe.co.uk