VAT: Nowy system MOSSThe Mini One Stop Shop (MOSS) został wprowadzony 1 stycznia 2015, aby załagodzić wprowadzenie nowych przepisów VAT, które weszły w życie w tym samym czasie na terenie całej Unii Europejskiej. Kevin Hall, starszy konsultant VAT w Gabelle przyglądając się procesowi rejestracji stwierdził, że należy wprowadzić kilka „ulepszeń”.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Każdy dostawca usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i transmisyjnych dla klientów niebiznesowych (konsumentów) jest teraz zobowiązany do naliczenia podatku VAT w kraju ich klienta.

Nowe przepisy wymagają od brytyjskich dostawców takich usług rejestracji na VAT i naliczania VAT we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, w których zamieszkują ich klienci. Wcześniej przedsiębiorcy brytyjscy, a także przedsiębiorcy z innych Państw, byli zobowiązani do rejestracji na VAT tylko w swoim Państwie; w wielu przypadkach firmy nie były zobowiązane do rejestracji dla celów VAT w ogóle, jeśli ich obrót nie przekraczał progu lokalnej rejestracji VAT (82.000 funtów w Wielkiej Brytanii). Ten nowy wymóg ma więc znaczący wpływ na działalność firm, ich struktury cenowe, a ostatecznie ich zyski.

Korzystając z nowego systemu MOSS (MOSS Scheme) firmy zarejestrowane na VAT mogą uniknąć obowiązku rejestracji dla celów VAT w innych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jednak nadal będą zobowiązani do naliczania podatku VAT według stawki obowiązującej w państwach członkowskich ich klientów.

Nowe przepisy będą miały także wpływ na dostawców spoza Wspólnoty Europejskiej. Oznacza to naliczanie VAT na wszystkie usługi, telekomunikacyjne, elektroniczne i transmisyjne, świadczone na rzec konsumentów z Unii Europejskiej. Dla wielu przedsiębiorców (dostawców) spoza WE są to warunki trudne do spełnienia, gdyż pojęcie podatku VAT jest dla nich zupełnie obce. Nowe przepisy dotyczące podatku VAT stosuje się tylko do usług opisanych powyżej, ale sprzedaż towarów, na rzec konsumentów WE, przez Internet może także podlegać innym przepisom dotyczącym podatku VAT, zwłaszcza jeśli dostawca importuje towary i przechowuje je na terenie WE przed sprzedażą. W związku z tym dostawcy spoza WE muszą zachować szczególną uwagę przy jakiejkolwiek sprzedaży na rzec konsumentów z WE, aby nie złamać istniejących przepisów VAT.

Dostawcy spoza WE również mogą korzystać z MOSS Scheme, ale w nieco innej wersji, która nazywana jest Non-Union Scheme. System ten umożliwia, przedsiębiorcom spoza Wspólnoty Europejskiej dostarczającym wymienione wyżej usługi, rejestrację na VAT w Wielkiej Brytanii oraz naliczanie VAT we wszystkich państwach członkowskich WE bez konieczności rejestracji na VAT w każdym z tych państw.

Czy wszystkie zmiany są złe? Istnieją pewne pozytywy

VAT od usług, których dotyczą zmiany, można odzyskać, co zmniejsza zobowiązania podatkowe dostawców, którzy wcześniej nie musieli naliczać ani płacić VATu.

Dla przedsiębiorców, którzy nie chcą rejestrować się na VAT ani w poszczególnych państwach członkowskich WE ani w Wielkiej Brytanii (ze względu na to, że po rejestracji w UK musieliby także naliczać VAT przy sprzedaży wobec klientów z UK) HMRC ogłosiło, że będzie akceptować rejestrację VAT w UK oraz MOSS Scheme bez konieczności naliczania VAT przy sprzedaży usług na rzec klientów z UK, przynajmniej do momentu przekroczenia progu VAT (82.000 funtów) przez danego przedsiębiorcę.

Jednakże, jest to mała pociecha, ponieważ w tej sytuacji dostawcy zobowiązani są do podwójnej rejestracji i wysyłania dwóch raportów/rozliczeń (UK VAT i MOSS).

Dwie rejestracje

Wymagania rejestracyjne MOSS różnią się od tych, dla rejestracji na VAT w UK. To sprawia, że konieczne jest opracowanie nowego systemu zbierania informacji oraz przesyłania rozliczeń VAT.

Rozliczenia VAT należy składać w innych terminach, błędy poprawia się inaczej, nawet okresy rozliczeń zostały ustalone jako kwartały roku kalendarzowego (przy rozliczeniach VATu w UK okresy rozliczeniowe zazwyczaj nie są kwartałami kalendarzowymi).

Dokumenty, faktury i rozliczenia MOSS musza być przechowywane przez 10 lat od zakończenia roku, w którym miały miejsce transakcje (o 6 lat dłużej niż w przypadku dokumentów przy VAT UK).

Niestosowanie się do przepisów MOSS będzie karane zakazem handlu w WE dla danego przedsiębiorstwa na okres 2 lat.

Aby wyrejestrować się z MOSS, firma musi poinformować o tym HMRC co najmniej 15 dni przed końcem kwartału.

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Telefon: 0208 099 4474

Email: info@biuropodatkowe.co.uk