Koszty paliwa i pojazdów
Kupno nowego samochodu.

Przy zakupie nowego samochodu można odzyskać cały VAT jeśli wykorzystuje się go wyłącznie do celów biznesowych.

Samochód nie może być dostępny do użytku prywatnego i musi być sposób by to udowodnić, np. określenie w umowie o pracę.

Do prywatnego użytku zalicza się przejazd między domem a pracą, chyba że jest to tymczasowe miejsce pracy.

Odzyskanie całego VAT przy zakupie nowego samochodu jest również możliwe gdy jest on wykorzystywany głównie:

    jako taksówka
    na lekcje jazdy 

    do wynajęcia bez kierowcy

Wzięcie samochodu w leasing

Przy wzięciu samochodu w leasing można zazwyczaj odzyskać 50% VAT. Możliwość odzyskania całego VAT jest możliwa jeśli samochodów jest używany tylko dla celów biznesowych i nie jest dostępny do użytku prywatnego lub gdy jest wykorzystywany głównie:

    jako taksówka
    na lekcje jazdy 


Samochody do wynajęcia bez kierowcy

Jeśli najmuje się samochód by zastąpić samochód firmowy, który obecnie nie jest zdatny do użytku można zazwyczaj odzyskać 50% VAT z kwoty za wynajem.

Jeśli najem następuje z innego powodu (np. brak samochodu firmowego) można odzyskać cały VAT jeżeli:

    jeśli najem trwa nie więcej niż 10 dni
    jeśli jest używany tylko dla celów biznesowych
    nie jest dostępny do użytku prywatnego

Pojazdy użytkowe

Zazwyczaj można odzyskać VAT za kupno samochodu użytkowego (np. furgonetki, ciężarówki, traktora) jeśli używa się go dla celów biznesowych.

Jeśli są one używane wyłącznie dla celów biznesowych można odzyskać VAT również przy zakupie:

    motocykli
    samochodów kempingowych
    samochody typu kombi
    samochód dostawczy

Koszty paliwa

Istnieją różne sposoby odzyskania VAT za zakup paliwa, jeżeli nie korzysta się z Flat Rate Scheme.

Cały VAT za paliwo można odzyskać gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do celów biznesowych. Jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno do celów biznesowych jak i prywatnych istnieją trzy możliwości: 


    można odzyskać cały VAT płacąc właściwą dla pojazdu fuel scale charge
    można odzyskać VAT za paliwo wykorzystane wyłącznie na przejazd dla celów służbowych – należy prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu
    można zdecydować o nieodzyskiwaniu VAT, np. w sytuacji gdy fuel scale charge byłaby wyższa od odzyskanego VAT

Jeżeli zdecydujesz się nie odzyskać VAT z zakupu paliwa dla jednego pojazdu nie możesz go odzyskać również dla pozostałych.

Dodatkowe koszty

Zazwyczaj można odzyskać VAT za:

    koszty utrzymania, np. naprawy czy parkowanie
    akcesoria, dodatki mające zastosowanie dla prowadzonej działalności

Jest to możliwe również w przypadku gdy nie można odzyskać VAT za sam samochód.

Pojazdy używane

Na fakturach za sprzedaż pojazdów używanych musi być ujęty VAT. Inaczej nie można go odzyskać. Jest tak np. w przypadku gdy sprzedawca korzysta z VAT margin scheme.

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Telefon: 0208 099 4474

Email: info@biuropodatkowe.co.uk