Przeniesienie przychodu - przeniesienie udziałów na małżonka

Jak wykonać przetransferowanie udziałów na małżonka tak by przyniosło to rzeczywiste oszczędności na podatku? Wymaga to odpowiedzi na dwa pytania.

Pytanie 1 – czy jest to podarunek?

Było to pierwsze pytanie rozważane przez Izbę Lordów w sprawie Arctic System Ltd. Pan Jones, udziałowiec niedawno utworzonej firmy i jedyna osoba mająca z niej zyski, umożliwił swojej żonie objęcie udziału zwykłego za £1. W tamtym czasie nie przynosił on żadnego dochodu i w związku z tym był nie był właściwie nic wart.

To podarunek

Izba Lordów zdecydowała że kiedy Pani Jones kupiła udział zarówno ona jak i jej mąż byli przekonani, że firma będzie przynosiła zyski, do których będzie ona miała prawo jako udziałowiec. Wartość jej udziału znacznie przekroczyłaby £1, który został za niego zapłacony. Umożliwienie zakupu udziału za mniej niż był on warty stanowiło więc podarunek ze strony Pana Jones. Oczywiście gdyby firma już wtedy była wartościowa przeniesie udziałów za mniej niż były warte bez wątpienia byłoby prezentem.

Pytanie 2- czy podarunek to unikanie podatków?

Kiedy ktoś oddaje coś wartościowego, HMRC nazywa to ugodą a gdy obdarowany ma nad tą rzeczą pełną kontrolę to nałożony zostaje podatek od płynącego z niej dochodu. Chyba, że obdarowany i darczyńca są powiązani, np. rodzeństwo. W tej sytuacji regulacje przeciw unikaniu podatków mówią, że dochód zostanie opodatkowany, ale podatek zapłaci osoba która oddała tę rzecz. Jednak w przypadku gdy obdarowanym jest małżonek istnieje pewna luka.

Luka

Regulacje przeciw unikaniu podatków nie obowiązują gdy chodzi o prezent dla małżonka/małżonki przy zachowaniu dwóch warunków:

1)    darczyńca nie zachowuje prawa do dochodu

2)    podarunek nie jest głownie źródłem dochodu.

W sprawie Arctic pierwszy warunek nie był problemem ponieważ Pani Jones miała całkowite prawo do dochodu z udziału. W sprawie drugiego warunku Izba Lordów orzekła, że podarowanie zwykłego udziału to w istocie więcej niż prawo do dochodu, np. zwykły udziałowiec ma prawo głosu i jest uprawiony do części wartości firmy w przypadku jej sprzedaży lub zlikwidowania. Podarunek Pana Jones spełniał więc warunki luki.

Pułapka. Przy podarowaniu innego rodzaju udziałów poza zwykłymi, dającymi ograniczone uprawnienia (np. tylko do dochodu) drugi warunek nie zostałby spełniony.

Wskazówka. Podarowanie udziałów zwykłych firmy małżonkowi/małżonce lub umożliwienie ich objęcia po obniżonej cenie, przy utworzeniu lub w trakcie działalności firmy, oznacza przeniesienie dochodu (dywidend) bez obawy o krzyk protestu ze strony HMRC.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Telefon: 0208 099 4474

Email: info@biuropodatkowe.co.uk