Czy firma Brytyjska może zatrudnić pracownika na terytorium Polski?

Tak oczywiście Brytyjska spólka może zatrudnić pracownika na terytorium Polski.

Wyróżniamy tutaj dwa główne scenariusze:

1) Spółka brytyjska prowadzi na terytorium Polski działalnosć poprzez placówkę stałą.

2) Spółka brytyjska nie prowadzi działalności na terytorium Polski.

W przypadku pierwszego scenariusza sytuacja jest niezwykle prosta. Spółka brytyjska z tytułu posidania placówki stałej jest zobowiązana do rejestracji w Polskim Urzedzie skarbowym i ZUS. Z tego tytułu posiada ona wszelkie narzędzia niezbedne do tego aby kwestie zatrudnienia obsługiwać według tradycyjnego schematu obowiązującego na terytorium Polski.

W przypadku drugiego scenariusza sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Z racji tego ,ze nie wystepuje żadna dzialalnośc na terytorium Polski ( zatrudnienie pracownika nie jest dzialalnościa ) podmiot brytyjski nie jest zarejestrwowany ani w Urzedzie Skarbowym ani w  ZUS.

Zgodnie jednak z postanowieniami Konwencji o unikaniu podwojnego opodatkowania pomiedzy UK a Polska osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym w Polsce płaci podatki i składki na ubezpieczenia w kraju swojej rezydencji podatkowej. ( Jedynym wyjatkiem jest sytuacja kiedy rezydent danego kraju uzyskuje wynagrordzenie na terytorium drugiego kraju , np Polski rezydent wyjechałby do pracy do UK).

W naszym przypadku dochód jest uzyskiwany przez osobę fizyczna na terytorium Polski i tutaj muszą być opłacana podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Aby było to możliwe osoba fizyczna przyjmuje na siebie obowiązki płatnika zobowiązań w urzedzie skarbwym oraz w ZUS.

Co miesiąc otrzymuje ona kwote brutto wynagrodzenia od Angieslkiego pracodawcy.

Po wyliczeniu kwoty podatku oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne osoba zatrudniona samodzielnie dokonuje platnosci do US oraz ZUS.

Osoba zatrudniona odlicza sobie 18% podatku na calosci swojego dochodu.

Po zakonczeniu roku rozliczeniowego dla osob fizycznych przy rozliczeniu rocznym deklaruje całe swoje dochody , koszty ich uzyskania , kwotę zapłaconego podatku itp.

W przypadku zapłaty zbyt wysokiego lub niskiego podatku nastepuje wyrównanie ( zwrot podatku lub jego dopłata).

Reasumujac glownymi różnicami pomiedzy tradycyjnym zatrudnieniem przez Polskiego pracodawcę i Angielskiego pracodawcę nie posiadającego placówki stałej w Polsce są :

- przyjęcie na siebie roli płatnika w US oraz ZUS

- obowiązek samodzielnego odprowadzania składek na ub. spol. i podatków

- naliczanie 18% podaku na calosci dochodu ( paietajmy na koniec roku jest to wyrównywane)

- ewentualne wyrownanie nadplaconego podatku , odliczenia kosztow uzyskania przychodu nastepuja dopiero na koniec roku a nie co miesiac