Jak osoba fizyczna bądąca rezydentem podatkowym w Polsce powinna rozliczyć się z dywidend uzyskiwanych ze Spółki mającej swojąsiedzibę w UK?

W przypadku osób fizycznych będących rezydentem podatkowym w Polsce dywidenda otrzymane z UK są opodatkowane w Polsce.

Z zastrzeżeniem jednak ,że brytyjski urząd skarbowy może opodatkować takie dywidenda w Wielkiej Brytani ale tylko na poziomie maksymalnym 10%  kwoty brutto wypłaconych dywidend.

Jeżeli brytyjski urząd skarbowy żądałby wyższego podatku to należy mu przedstawić polski certyfikat rezydencji podatkowej. Po przedstawieniu certyfikatu kwota podatku od dywidend zostanie zredukowana do 10% kwoty brutto wypłaconych dywidend.

W Polsce dywidenda są opodatkowane na poziomie 19%.

Deklaracji dotyczącej kwoty dywidend zarobionych w UK dokonujemy przy użyciu PIT 36.

W sekcji 212 spisujemy kwote zarobionych dywidend a w sekcji 214 kwote podatku zapłaconego od dywidend w UK. Kwota podatku zapłaconego na dywidendach w UK zmniejsza kwotę podatku , który zapłacimy w Polsce.

Reasumując , polski rezydent podatkowy zapłaci łacznie 19% podatku na dywidendach uzyskanych z UK. Podatek ten będzie częsciowo zapłacony w UK a częsciowo w Polsce. Kwota całkowita tego podatku biorąc pod uwage zarówno podatek zapłacony w Polsce jak i w UK wyniesie 19%.

Przykład:

Jan otrzymał £10,000 dywidend w UK. Angielski urząd opodatkował dywidenda Jana na poziomie 10% brutto. ( stawka fikcyjna służaca naszemu przykładowi)  Jan zapłacił wiec £1000 podatku w UK.

Jan wypełnił PIT 36 deklarując dywidenda z UK - £10,000 oraz zapłacony tam podatek £1000.

W polsce dywidenda są opodatkowane na poziomie 19% tak więc:

£10,000* 19% = £1900 ale Jan zapłacił juz £1000 tak wiec w Polsce Jan płaci £900 podatku.

Na chwile obecną w Wielkiej Brytani występują nastepujące stawki podatku od dywidend:

- pierwsze £5000 jest zwolnione z podatku

- koleje dywidenda opodatkowane są na poziomie 7.5% . Taka stawka podatku występuje aż do momentu kiedy nasze zarobki ze wszystkich źródeł nie przekroczą  kwoty łącznej £43,000. Np zarabiamy £11,000 pensji , otrzymaliśmy £5000 dywidend zwolnionych z podatku i nie mamy żadnych innych dochodów. W takiej sytuacji możemy otrzymać równo £27,000 dodatkoych dywidend bez wpadania w wyższą stawke podatku od dywidend. ( wyliczenia £11,000 pensji + £5000 dywidend - £43,000 równa się £27,000 ) 

- jeżeli dywidend wpadna w próg zarobkow łącznych przekraczających £43,000 to podatek na tej części dywidend wzrasta do 32,5%

- w przypadku kiedy nasze dochody łączne przekroczą £150,000 to dywidenda otrzymane powyżej tego progu są opodatkowane na poziomie 38,1%.