Gdzie opodatkowane są dochody z pracy najemnej(zatrudnienie) w przypadku osób pracujacych jednocześnie w Polsce i Wielkiej Brytani?

Według ogólnej zasady niezależnie od tego w jakim kraju osoba fizyczna ma status rezydenta podatkowego podatek od wynagrodzenia z pracy najemnej ( zatrudnienia)  płaci się w kraju w którym uzyskuje się wynagrodzenie. ( kraju , w którym fizycznie się przebywa wykonując czynności zwiazane z pracą).PIT 11, PIT 37 ( 18% lub 32% ) 

Są jednak od tej zasady pewne odstępstwa:

Na przykładzie rezydenta podatkowego Wielkej Brytanii pracującego w Polsce:

Obywatel Wilekiej Brytanii może płacić w UK podatki od swojej pensji uzuskanej w Polsce przy założeniach , że :

- został oddelegowany do pracy w Polsce i przebywa w Polsce przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym

- wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę ,który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce

- wynagrodzenie nie jest opłacane przez zakład , który znajduje się w Polsce i którego właścicielem jest pracodawca wypłacający pensję

Niezależnie od wszytkich innych postanowień wynagrodzenie uzyskiwane w tytułu pracy wykonywanej na statku morkim bądź statku powietrznym jest opodatkowane w kraju w którym znajduje się przedsiębiorstwo do którego takowy statek należy.