Jak w UK odlicza się koszt zakupu majątku trwałego?

 Wartość oraz amortyzacja nabytego majątku trwałego nie wlicza się do kosztów uzyskania przychodu. Amortyzacja jest tylko kosztem księgowym i podczas wyliczania podatku należy dodać jej wartość do zysku firmy, aby prawidłowo obliczyć podatek. Aby uzyskać korzyść podatkowa z zakupu majtku trwałego można skorzystać z Capital Allowances.

Capital allowances jest to ulga, dzięki której można odliczyć wartość nabytych maszyn i urządzeń od zysku firmy. Z  tych odliczeń mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku rozliczeniowym kupili bądź dostali  majątek trwały  taki jak: maszyny, samochody ciężarowe (lista maszyn i urządzeń określona jest  w Capital Allowances Act 2001). Ulgę Capital Allowances rozlicza się w zeznaniu podatkowym.

Suma odliczenia to kwota zakupu bądź cena rynkowa w przypadku, gdy dana maszyna jest darem bądź była własnością przedsiębiorcy i dopiero zaczęła być używana w firmie, jednak nie więcej niż £200 000.

Jest pięć rodzajów Capital Allowances, ale najkorzystniejsza to: roczne rozliczenie ulgi inwestycyjnej (AIA). Polega ona na odliczeniu pełnej wartości przedmiotu bądź do maksymalnej wartości ulgi (obecnie £200 000) , który kwalifikuje się do Capital Allowances. W przypadku osiągniecia straty po skorzystaniu z AIA można ta stratę wykorzystać do odliczenia w kolejnych latach.

UWAGA: Jeśli przedsiębiorca sprzeda majątek trwały po skorzystaniu z AIA musi zapłacić podatek.

Innym rodzajem, mniej korzystnym, jest Writting down allowance (WDA). Polega ona na ujęciu wszystkich maszyn w dwóch pulach 18% i 8% dla maszyn o specjalnym charakterze.  Zaletą jest możliwość odliczenia kwoty wyższej niż w przypadku AIA.