Czy podatek VAT jest rozliczany i płacony miesiecznie czy kwartalnie?

Standardowo kwartalnie. Można złożyć wniosek o rozliczenia miesięczne. Urząd podatkowy zgodzi się na tego typu rozliczenia (miesięczne) w wypadku gdy firma będzie otrzymywać regularne zwroty VAT.

np. Produkt jest kupowany w UK za 120 GBP , firma płaci na nim VAT 20 GBP (100GBP + 20% VAT)

Firma sprzedaje produkt do kraju unijnego z zerową stawką VAT.
Rezultat tych transakcji to 20 GBP zapłaconego VAT i 0 VAT naliczonego. Firma otrzymuje zwrot VAT w kwocie 20 GBP. Urzędowi należy udowodnić, że taka sytuacja będzie sytuacją niezmienną (stałe zwroty VAT). Jeżeli nie ma możliwości udokumentowania tego "zjawiska" VAT rozliczany jest kwartalnie.