Czym jest i jak zdobyć NIN?

National Insurance Number jest bezpłatnie przyznawany każdej osobie rejestrującej się w Department of Social Security (DSS). Jest on wymagany do podjęcia legalnej pracy, a także jest on bardzo ważnym elementem, gdyż ma ogromny wpływ na wysokość odciąganych podatków, przy ubieganiu się o zapomogi, ulgi oraz przy naliczaniu emerytury.

Brak National Insurance Number, a z tym związany brak historii zatrudnienia w UK powoduje, że Urząd Podatkowy (Inland Revenue) często zmuszony jest do nadania zastępczego Kodu Podatkowego (Emergency Tax Code), który z reguły jest o wiele wyższy i może czasami dochodzić do ponad 50% w stosunku do wypłaty.

Czas oczekiwania na National Insurance Number wynosi miedzy 6-8 tygodni. Można podjąć pracę bez NIN, używając Emergency Tax Code. Po otrzymaniu NIN należy jak najszybciej zgłosić to pracodawcy i rozpocząć ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku. Do otrzymania National Insurance Number wymagane są dokumenty:

  • Paszport lub dowód osobisty
  • Zaświadczenie ze szkoły (w przypadku studentów)
  • Potwierdzenie adresu (rachunek lub wyciąg z banku)
  • List od pracodawcy z danymi personalnymi
  • Odcinki z wypłatą (tzw. payslip)