Czym jest Child Benefit?

Jest to odpowiednik zasiłku rodzinnego w Polsce. Aby go uzyskać osoba odpowiedzialna za dziecko musi posiadać numer ubezpieczenia w Anglii (National Insurance Number), opłacać jego składki i posiadać akt urodzenia dziecka lub dzieci. Zasiłek ten przyznawany jest niezależnie od zarobków i wkładów osoby odpowiedzialnej za dziecko lub młodą osobę,na każde dziecko lub młodą osobę (do 20-go roku życia), która spełnia odpowiednie warunki.

Kto jest uprawniony do Child Benefit? Jesteś uprawniony, jeśli:

  • jesteś odpowiedzialny za dziecko lub osobę dorosłą, która mieszka z Tobą lub bierzesz udział w kosztach jej utrzymania w kwocie równej child benefit,
  • masz uregulowany status rezydentalny (tzn. przebywasz w U.K legalnie),
  • dziecko lub młoda osoba przebywa w U.K (lub w innych krajach Unii Europejskiej),
  • prawidłowo wypełnisz aplikację,
  • posiadasz National Insurance Number (NIN)

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej mieszkający w UK mogą dostać child benefit dla dziecka, które mieszka w jednym z krajów Unii innym niż UK. Nie możesz tylko pobierać zasiłku rodzinnego w innych krajach Unii (w tym w Polsce), oraz musisz mieć zatrudnienie w UK.

Child Benefit możesz otrzymać także na dziecko, które pracuje i jednocześnie kontynuuje naukę w pełnym wymiarze godzin (tzw. full-time education). Tego typu zaświadczenie powinna wydać szkoła, do której uczęszcza dziecko.

Na kogo przysługuje Child Benefit?

  • DZIECKO - osoba poniżej 16 roku życia
  • MŁODA OSOBĘ - osoba w wieku 16-20 lat, ucząca się w pełnym wymiarze godzin lub uczęszczająca na kurs "full time" (nauka nie może się rozpocząć po 19 roku życia)