Jak zdobyć obywatelstwo brytyjskie?

Aby uzyskać obywatelstwo w Wielkiej Brytanii, niezbędne jest postarać się o prawo do stałego pobytu(indefinite leave to remain). Samo potwierdzenie (Residence Permit) jest nie wystarczającym powodem aby uzyskać brytyjskie obywatelstwo. Tak więc, dopiero po czterech latach od zasiedlenia się i podjęcia stałej pracy na terenie Wielkiej Brytanii możemy się starać o ILR a po upływie 12 miesięcy od otrzymania prawa stałego pobytu można ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie.

UWAGA - Status Indefinite Leave To Remain od nowego roku dostajemy automatycznie po 5 latach i nie ma potrzeby już składania aplikacji o stalą rezydenturę.

Aby otrzymać obywatelstwo trzeba:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • być osobą zdrową psychicznie i w pełni poczytalną;
  • płynnie komunikować się w języku angielskim, walijskim lub szkockim - do tego wymagany jest zdany test ze znajomość języka przynajmniej na poziomie ESOL (English for Speakers of Other Languages) - Entry3.
  • zdać test o "Wiedzy i życiu w Wielkiej Brytanii", który zawiera zestaw 24 pytań. Pytania można znaleźć na stronie www.lifeintheuktest.gov.uk, a także w książce "Zycie w Wielkiej Brytanii. Podróż do obywatelstwa" - cześć 2
  • mieć zamierzony cel zdobycia własnego domu w UK;
  • spełniać warunki rezydenckie takie jak:
  • osoba aplikująca przebywa w UK od początku okresu 5-cio letniego. W przypadku małżeństwa z obywatelem brytyjskim do wystąpienia o obywatelstwo wystarcza 3 lata stałego pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa;
  • w okresie tych pięciu lat osoba ta nie opuściła Wielkiej Brytanii na więcej niż 450 dni;
  • w ostatnich 12 miesiącach okresu pięcioletniego nie opuściła UK na więcej niż 90 dni;
  • w okresie tych pięciu lat osoba aplikująca nie złamała żadnych praw imigracyjnych;