Czym jest housing benefit?

Zasiłki te uzależnione są od sytuacji finansowej aplikującego i wypłacane są przez lokalne władze osobom o niskich dochodach celem pomocy w pokryciu wydatków na czynsz i podatek lokalny (Council Tax).

Pod uwagę bierze się łączny dochód na rodzinę, który nie może przekroczyć £16 000.

Władze lokalne obliczają maksymalną wysokość dodatku do jakiego uprawniony jest ubiegający się, następnie od maksymalnej wysokości zasiłku mieszkaniowego odliczają 65% dochodu, który jest wyższy od maksymalnej wysokości dodatku oraz 15% od maksymalnej wysokości zasiłku na podatek lokalny (Council Tax Benefit).

Niezbędne dokumenty to:

  • zaświadczenie o dochodach,
  • karty płacy (payslip),
  • kopia umowy najmu,
  • dowód tożsamości, np. paszport lub prawo jazdy,
  • NIN (National Insurance Number)
  • aktualne decyzje o innych pobieranych dofinansowaniach.

Wniosek o obydwa zasiłki wypełnia się na jednym formularzu, który dostępny jest w siedzibie władz lokalnych.

Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) wypłacany jest osobie, której został przyznany lub bezpośrednio wynajmującemu. Cały proces jest poufny, a wynajmujący nie musi wiedzieć o przyznanym zasiłku.