Jakie są obecne stawki VAT?

Istnieją różne stawki VAT, które odpowiadają różnym rodzajom produktów i usług. Istnieją także produkty i usługi, które są zwolnione z VAT.

Obecnie obowiązują trzy stawki VAT:

  • Stawka podstawowa – 20 procent
  • Stawka obniżona – 5 procent
  • Stawka zerowa – 0 procent

Stawki VAT mogą od czasu do czasu ulegać zmianom – zmiany te są zazwyczaj ogłaszane w Budżecie. W związku z tym powinieneś to sprawdzać regularnie, aby upewnić się, że używasz prawidłowych stawek VAT.