Czym są systemy detaliczne rozliczania VAT?

Jeśli nie możesz rozliczać swojego podatku VAT standardowym sposobem, możesz uprościć rozliczanie VAT-u za pomocą systemu detalicznego (retail scheme). System detaliczny może być standardowy lub zrobiony na zamówienie.

Możesz używać jednego z dostępnych publicznie systemów jeśli wartość Twojego rocznego obrotu detalicznego – bez VAT – jest poniżej £100 milionów. Istnieją niższe limity w niektórych standardowych systemach. Jeśli Twój obrót jest wyższy niż £100 milionów, musisz skorzystać z systemu zrobionego na zamówienie.

Jeśli korzystasz ze standardowego systemu detalicznego, obliczysz VAT swojej sprzedaży używając jednej z następujących metod:

  • punkt sprzedaży
  • bezpośrednia kalkulacja
  • podział

Musisz użyć innego systemu jeśli Twój obrót detaliczny – bez VAT – wzrośnie do wartości większej niż £1 milion.