Co się zmieniło w PAYE po 6 kwietnia 2013?

Nadal obsługujesz PAYE w ten sam sposób, ale musisz dostarczać HMRC informacji dotyczących płac w dniu, w którym płacisz swoim pracownikom lub dzień wcześniej.

Wykorzystujesz w tym celu Pełną Deklarację Płatności (FPS – Full Payment Submission)

Twoje oprogramowanie płac będzie generować nowe raporty dotyczące płac, a Twoim zadaniem jest przekazywać te informacje online. Muszą one zawierać:

  • kwotę jaką zapłaciłeś swojemu pracownikowi

  • potrącenia takie jak podatek dochodowy (Income Tax) i inne składki (National Insurance contributions - NICs)

  • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników, jeśli dotyczy

Musisz załączyć szczegóły dotyczące wszystkich pracowników, którym płacisz, również tych, którzy zarabiają poniżej Niższego Limitu Zarobków (LEL – Lower Earnings Limit), na przykład studenci.

Nie przesyłasz już formularzy P35 i P14 na koniec roku, a proces rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika jest uproszczony. Nadal jesteś zobowiązany wystawić i przekazać swojemu pracownikowi formularz P45 (część dla pracownika) kiedy odchodzi z pracy, ale nie wysyłasz już do HMRC części pierwszej formularza P45 lub formularza P46. Zamiast tego musisz zgłaszać wszystkie informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników poprzez oprogramowanie listy płac, za każdym razem, gdy komuś płacisz.