Jakie informacje są przesyłane w PAYE?

Niektóre z głównych formularzy, które znasz nie są już używane przy obsłudze PAYE w czasie rzeczywistym.

Poniższa tabela przedstawia, w skrócie, porównanie zmian:

Raportowanie PAYE przed 6 kwietnia 2013

Raportowanie w czasie rzeczywistym po 6 kwietnia 2013

Formularze P14 i P35 dotyczące zwrotu na koniec roku – nie stosuj po zgłoszeniu zwrotu 2012-13;

Pełna Deklaracja Płatności (FPS - Full Payment Submission) wysyłaj za każdym razem, gdy płacisz pracownikom;

Podsumowanie Płatności Pracodawcy (EPS - Employer Payment Summary) wysyłaj każdego miesiąca dla jakichkolwiek poprawek dotyczących tego co jesteś winien;

Aktualizacja Roku Poprzedniego (EYU – Earlier Year Update) aby zmienić dane dla lat wcześniejszych;

P45 – nie wysyłaj, żadnej z jego części do HMRC – używaj tylko dla własnej dokumentacji pracownika po 6 kwietnia 2013;

Załączaj do FPS informacje dotycze dat rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników;

P46, P46(Pen) or P46(Expat) – nie używaj tych formularzy po 6 kwietnia 2013;

Załączaj do FPS informacje dotyczące dat rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników. Możesz użyć listy kontrolnej nowych pracowników (Starter Checklist) dla własnej dokumentacji;

Formularz CA6855 do śledzenia lub sprawdzenia numeru ubezpieczenia (NIN) – nie używaj po 6 kwietnia 2013;

Używaj oprogramowania listy płac do wysłania Podania o Weryfikację Numeru Ubezpieczenia (NVR - National Insurance Number Verification Request), aby sprawdzić numer ubezpieczenia (NIN);

Formularz P38(S) - nie używaj po 6 kwietnia 2013;

Załączaj do listy płac i do FPS;