Jak wyliczyć należny VAT w Systemie Podatku Liniowego?

Wyliczasz VAT należny HMRC jako iloczyn Twojej stawki procentowej podatku liniowego i Twojego obrotu. Jeśli to Twój pierwszy rok, w którym jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, pamiętaj o zmniejszeniu stawki o 1 procent.

Twój obrót podlegający opodatkowaniu liniowemu to wszystkie zasoby wytwarzane przez Twoją działalność. W skład obrotu wchodzi:

·         sprzedaż podlegająca opodatkowaniu stawką standardową, stawką zredukowaną i zerową

·         sprzedaż zasobów zwolnionych z podatku, takich jak wynajem czy komisja loteryjna
– nie musisz wprowadzać żadnych wyjątków ani dodatkowych obliczeń

·         sprzedaż towarów wydatków kapitałowych – chyba, że wcześniej odzyskałeś VAT,
w tym przypadku muszą być rozliczane według stawki standardowej

·         sprzedaż do innych krajów UE

·         sprzedaż towarów używanych – ale jeśli sprzedajesz ich dużo, może być lepiej dla Ciebie, jeśli przestaniesz korzystać z Systemu Podatku Liniowego, a użyjesz systemu marży.

 

W skład obrotu podlegającemu opodatkowaniu liniowemu nie wchodzi:

  • usługi, które zostały zakupione poza granicami Wielkiej Brytanii, podlegające obciążeniu zwrotnemu
  • wydatki – koszty można przerzucić na klientów, którzy spełniają niezbędne warunki VAT
  • przychód prywatny, np. dochody z akcji
  • odsetki bankowe otrzymywane na konto firmowe
  • przychody ze sprzedaży towarów, które posiadasz, ale które nie zostały wykorzystane w biznesie
  • jakakolwiek sprzedaż złota, objęta ustawą VAT, Sekcja 55
  • przychody nie pochodzące z biznesu i wszelkie zasoby poza zakresem podatku VAT w Wielkiej Brytanii
  • sprzedaż dóbr kapitałowych wydatków, za które otrzymałeś zwrot podatku VAT