Jak odzyskać VAT od środków trwałych w systemie podatku liniowego?

Jeśli używasz Systemu Podatku Liniowego, nie możesz normalnie odzyskać VATu, który zapłaciłeś za środku trwałe, kupione do firmy. VAT ten jest uwzględniany wcześniej przy wyznaczaniu stawki procentowej podatku liniowego, odpowiedniej do prowadzonej przez Ciebie działalności. Jednakże możesz ubiegać się o zwrot VATu od zakupu niektórych środków trwałych, które kosztują £2,000 brutto lub więcej. Aby to zrobić musisz umieścić kwoty VAT jakie zapłaciłeś przy zakupie środków trwałych, w polu 4 deklaracji VAT.

Oto zasady dotyczące odzyskiwania podatku VAT przy zakupie środków trwałych:

  •  Musi to być pojedynczy zakup dóbr trwałych w cenie £2,000 brutto lub więcej. Nie oznacza to, że możesz odzyskać VAT tylko i wyłącznie za zakup jednego przedmiotu – np. możesz kupić piec do pizzy, lodówkę i zmywarkę do naczyń, dopóki kupujesz je w tym samym czasie, od tego samego dostawcy i w cenie wyższej niż £2,000 brutto
  • Musi to być zakup dóbr trwałych, a nie usług. Dobra trwałe są to towary, których możesz użyć w prowadzonej działalności, ale nie są zużywane – np. samochód dostawczy, komputer, maszyna do butelkowania to dobra trwałe, ale paliwo, tusz do drukarki lub butelki już nie. Wydzierżawienie i wynajęcie samochodu dostawczego jest to świadczenie usługi ciągłej, a zakup na raty jest traktowany jako zakup dobra trwałego.
  • Nie możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów, które zamierzasz odsprzedać lub włączyć w dostawę dla kogoś innego.
  • Nie możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów, które w jakikolwiek sposób udostępniasz lub wynajmujesz, np. nadmuchiwany zamek.
  • Nie możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów, które zamierzasz wykorzystać (zużyć) w ciągu roku.
  • Materiały i prace budowlane nie są dobrami trwałymi. Nie możesz ubiegać się o zwrot podatku jeśli prowadzisz lub skończyłeś prace budowlane (także o zwrot VATu za materiały budowlane), i nie możesz ubiegać się o zwrot VATu w przypadku zakupu materiałów budowlanych na kogoś innego z kim prowadzisz prace budowlane.
  • Tak długo, jak spełnione są wszystkie pozostałe warunki, możesz ubiegać się o zwrot całego podatku VAT, nawet jeśli zakupione towary wykorzystujesz do prywatnego użytku. Np. jeśli kupisz samochód dostawczy, a pracownicy mogą z niego korzystać w weekendy do celów prywatnych, nadal możesz odzyskać VAT za zakup tego samochodu.
  • Istnieje górny limit zwrotów dla niektórych produktów. Jeśli kupujesz coś co mieści się w Systemie Dóbr Trwałych (Capital Goods Scheme) musisz natychmiast poinformować o tym HMRC i przestać korzystać z Systemu Podatku Liniowego. Produkty, które wchodzą w skład Systemu Dóbr Trwałych to komputery i elementy sprzętu komputerowego w cenie £50,000 netto lub więcej, a także grunty i budynki, prace inżynierskie i remonty o wartości £250,000 netto lub więcej.