W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o zwrot VATu za towary zakupione w innym kraju UE?

Musisz złożyć swoje podanie o zwrot do 30 września roku następującego po roku, w którym zapłaciłeś VAT, np. aby odzyskać VAT, który zapłaciłeś za rok 2010 musisz złożyć podanie do 30 września 2011.

Twoje podanie nie może:

  • Obejmować okresu dłuższego niż rok kalendarzowy
  • Obejmować okresu krótszego niż 3 miesiące, chyba, że do końca roku kalendarzowego zostało mniej niż 3 miesiące

Możesz włączyć do swojego podania wszelkie elementy, których nie zgłosiłeś wcześniej, o ile mają one związek z podatkiem VAT, który zapłaciłeś w roku kalendarzowym, którego dotyczy Twój wniosek.

Otrzymasz mailowo informację potwierdzającą, gdy państwo, z którego ubiegasz się o zwrot, otrzyma Twój wniosek. Może to nastąpić w ciągu 15 dni od wysłania wniosku, ale zazwyczaj następuje to znacznie szybciej. Po otrzymaniu tego potwierdzenia, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania powinieneś sam wysyłać je do organu podatkowego w danym kraju UE. HMRC nie może interweniować w Twoim imieniu.

Państwo Unii Europejskiej, z którego zwrot chcesz otrzymać musi powiadomić Cię o decyzji w tej sprawie w ciągu 4 miesięcy od otrzymania Twojego podania. Jeśli państwo to będzie potrzebowało dodatkowych informacji, musza Cię o tym powiadomić także w okresie 4 miesięcy, a Ty musisz dostarczyć te dodatkowe informacje w ciągu 1 miesiąca. Następnie Państwo Członkowskie Zwrotu ma dodatkowy czas na rozpatrzenie Twojego wniosku, ale musi udzielić Ci informacji o ostatecznej decyzji nie później niż 8 miesięcy od otrzymania podania.

Jeśli zwrot Ci się należy, muszą zapłacić Ci w ciągu:

  • 4 miesięcy i 10 dni od otrzymania wniosku w przypadku gdy nie zostałeś poproszony o udzielenie dodatkowych informacji
  • 8 miesięcy i 10 dni od otrzymania wniosku w przypadku gdy zostałeś poproszony o udzielenie dodatkowych informacji i udzieliłeś ich w ciągu 1 miesiąca

Jeśli nie otrzymasz zapłaty w tym terminie, masz prawo do odsetek od kwoty zwrotu. Odsetki będą obliczane według stawki, która ma zastosowanie do podmiotów gospodarczych w danym kraju UE i będą naliczone od ostatniego dnia, kiedy powinna nastąpić zapłata zwrotu VAT do dnia kiedy faktycznie zwrot został wypłacony.

Płatności

Kraje Unii Europejskiej wypłacają zwroty przelewem, zazwyczaj w ich własnej walucie. Możesz zlecić przelew do banku kraju UE lub do banku w Wielkiej Brytanii, wprowadzając odpowiednie dane rachunku bankowego przy wypełnianiu wniosku o zwrot. Jeśli z tytułu przelewu bank pobiera opłaty, mogą one być odliczone od kwoty zwrotu.