Jak założyć firmę Limited?

Firmy limited powstają poprzez zarejestrowanie firmy w Companies House. Przy zakładaniu firmy limited należy złożyć kilka dokumentów do Companies House, wypełnia się je także standardowo co roku. Wymagania Companies House są odrębna kwestią, nie związaną ze zobowiązaniami podatkowymi wobec HMRC.

Companies House informuje HMRC, gdy zostanie utworzona i zarejestrowana jakakolwiek firma limited. Ale jeśli skorzystasz z „Usługi Internetowej Aktywacji Firmy w Companies House” (the Companies House Web Incorporation Service) i Twoja firma jest aktywna w momencie jej rejestracji, na przykład rozpoczęła działalność handlową lub otrzymuje przychody, możesz wybrać, aby niezbędne informacje zostały dostarczone HMRC od razu w momencie rejestracji.

HMRC korzysta z informacji otrzymanych od Companies House, aby skonfigurować dokumentację Twojej firmy i przydzielić numer referencyjny znany jako Unique Taxpayer Reference (UTR). Na adres swojego biura otrzymasz formularz CT41G (Podatek Korporacyjny - Informacje dla Nowych Firm). Formularz ten zawiera numer UTR Twojej firmy, którym musisz zachować i wykorzystywać w kontaktach z HMRC. Formularz ten zawiera także informacje na temat tego co powinieneś zrobić, gdy Twoja firma stanie się „aktywna” oraz sugeruje inne regulacje podatkowe, które firma powinna rozważyć.

Ważne, abyś uważnie przeczytał formularz CT41G i bezzwłocznie podjął wszystkie konieczne działania. Poniżej znajdziesz informacje o głównym działaniach, które powinieneś podjąć i kiedy to zrobić.