Kiedy należy poinformować HMRC o założeniu i aktywacji firmy?

Musisz poinformować HMRC, że Twoja firma jest aktywna i podlega podatkowi korporacyjnemu, w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności biznesu. Najłatwiejszym sposobem poinformowania HMRC, że Twoja firma limited jest aktywna i rozpoczęła swój pierwszy okres rozliczeniowy jest przesłanie informacji drogą internetową wykorzystując:

  • Usługę Internetowej Aktywacji Firmy (Companies House Web Incorporation Service)
  • usługę rejestracji internetowej HMRC (HMRC’s online registration service)

Pamiętaj: Musisz mieć osobne konto czyli ID i hasło w Bramce Rządowej (Government Gateway) dla każdej firmy, którą chcesz zarejestrować w HMRC i która podlega podatkowi korporacyjnemu. Pozwoli to HMRC automatycznie zapisać firmę jako podatnika korporacyjnego w momencie, gdy Twój wniosek rejestracyjny zostanie zweryfikowany.

Możesz także używać usług internetowych HMRC do:

  • dostarczania HMRC wymaganych informacji, gdy Twoja firma staje się aktywna, jeżeli wcześniej nie użyłeś do tego celu usług Companies House
  • zarejestrowania firmy w PAYE (Pay As You Earn) lub zarejestrownia firmy na VAT
  • zmiany skróconej nazwy Twojej firmy – HMRC nie może przechowywać w swoich dokumentach elektronicznych nazw dłuższych niż 56 znaków (liter i spacji)

Co nastąpi dalej?

HMRC uaktualni swoje zapisy elektroniczne w celu uwzględnienia dodatkowych informacji, które podałeś. Następnie otrzymasz pismo od HMRC z informacją o ostatecznym terminie, do którego musisz  zapłacić podatek korporacyjny oraz wypełnić i złożyć przez Internet deklarację podatkową dla osób prawnych (Company Tax Returns online).

Jeśli skorzystałeś z usług internetowych HMRC (HMRC’s online service), Twoja firma zostanie automatycznie zapisana do Podatku Korporacyjnego Online (Corporation Tax Online). Otrzymasz pocztą kod aktywacyjny lub PIN – w ciągu siedmiu dni od momentu zweryfikowania Twojej rejestracji. Zachowaj ten kod tylko dla siebie, aby nikt inny nie miał dostępu do Twojego konta i usług online. Gdy otrzymasz ten kod musisz bezzwłocznie aktywować konto w serwisie Corporation Tax Online.

Jeśli skorzystałeś z usług rejestracji Companies House (Companies House registration service) lub wybrałeś sposób informowania HMRC o Twojej firmie poprzez wysyłanie pism, musisz dodatkowo zapisać się i aktywować Corporation Tax Online. Jeśli tego nie zrobisz nie będziesz mógł przesyłać drogą internetową deklaracji podatkowej dla osób prawnych (Company Tax Return) ani używać innych usług internetowych.