Jakie ulgi podatkowe można uzyskać na zakup samochodu służbowego?

Jeśli zdecydujesz się na zakup samochodu, część jego wartości będzie podlegała uldze podatkowej. Ulga ta znana jest jako capital allowance.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, pojazdy, których emisja CO2 wynosi 160g/km lub mniej do niedawna podlegały uldze capital allowance w wysokości 20%. Oznacza to, że w takim przypadku można było odliczyć 20% podatku, zapłaconego przy zakupie samochodu, w ramach capital allowance. Od kwietnia 2013 stawka została jednak zredukowana do 18%. Należy też zaznaczyć, że próg emisji CO2 został również zmniejszony w kwietniu 2013 do 130g/km

Pojazdy o wyższej emisji do niedawna podlegały 10% -owej uldze podatkowej capital allowance. W kwietniu 2013 stawka została zmniejszona do 8%.

Pojazdy, których emisja CO2 wynosi 110g/k  lub mniej podlegają 100% - owej uldze capital allowance jeżeli samochód był zakupiony przed kwietniem 2013 i pod warunkiem, że samochód był nowy. Po tej dacie próg emisji dla 100% ulgi został zmniejszony do 95g/km.

Nawet jeśli jesteś zarejestrowany na VAT nie możesz odzyskać VATu za zakup samochodu. Jest to możliwe tylko w przypadku vanów.

Jeśli jesteś dyrektorem firmy, musisz mieć świadomość, że jeśli zakupisz samochód na firmę będziesz zobowiązany do opłaty formy P11D za świadczenia rzeczowe HMRC (P11D benefit of kind). Ponownie, opłata zależy od emisji CO2, a zatem samochody z emisją CO2 mniejszą niż 110g/km podlegają opłacie w wysokości 10% ceny katalogowej samochodu (bez względu na to czy jest on nowy czy nie).

Podsumowując, najkorzystniejszym, dla dyrektora firmy limited, sposobem sfinansowania samochodu firmowego jest zakup auta z emisją CO2 wynoszącą 95g/km lub mniej, które podlega 100% -owej uldze podatkowej oraz generuje najniższą 10% opłatę P11D.

Jest to także korzystne rozwiązanie dla dyrektorów firm, którzy chcą zakupić dodatkowy samochód, np. dla członka swojej rodziny. Nie ma ograniczenia co do ilości samochodów, które dyrektor może zakupić.

W przypadku przedsiębiorców indywidualnych wysokość ulgi capital allowance zależy od tego jak często samochód wykorzystywany jest do celów biznesowych a jak często do celów prywatnych.