Jakie są kary za nie złożenie deklaracji podatkowej?

Deklarację podatkową należy złożyć nawet jeśli nie ma się żadnego podatku do zapłacenia lub gdy został on już opłacony.

Za opóźnienie w złożeniu deklaracji do 3 miesięcy nałożona zostaje kara w wysokości 100 funtów. Będzie ona większa jeśli opóźnienie złożenia deklaracji będzie większe lub jeśli opłata nie zostanie wykonana na czas.

https://www.gov.uk/estimate-self-assessment-penalties - oszacuj swoją karę za opóźnienie w złożeniu deklaracji dla Self Assessment dłuższe niż 3 miesiące.

Podatek należny można zapłacić na różne sposoby, w tym także poleceniem zapłaty i przelewem internetowym.