Czy muszę płacić VAT w UK za towary zakupione w UE?

Firma z Polski sprzedająca usługi firmie zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii może nie pobierac VATu od tego klienta pod warunkiem, że firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii może udowodnić, że usługa została wykorzystana do celów biznesowych.

Mówi o tym Notice 741A sekcja 2.7

Firma zarejestrowana w UK może dostarczyć następujące dowody:

  • certificates from fiscal authorities
  • business letterheads
  • other commercial documents indicating the nature of the customer’s activities 


Tak więc firma z Polski dostarczajaca usługę powinna wystawić firmie brytyjskiej fakturę BEZ VAT po dostarczeniu przez tą firmę dowodow traktowanych przez polski urzad podatkowy jako wystarczajace. 

Firma otrzymująca fakturę/usługę dodatkowo musi kontrolowac ilość dokonaych w ten sposob zakupów, poniewaz zakupy te ''wliczaja się'' do obrotu w momencie kalkulacji calkowitego obrotu w celu sprawdzenia czy firma powinna juz zarejestrować sie na VAT(vat threshold)

Jednak to w jaki sposób te transakcje mają być rozliczane/deklarowane zależy już od wewnętrznych przepisów w danym Państwie.

W UK w takim przypadku zasada rozliczania VATu jest taka, że powyżej VAT threshold (obecnie 81 000 GBP)  firma musi się zarejestrować na VAT i normalnie rozliczać wszystkie transakcje.

Jesli jednak firma obecnie jest poniżej VAT threshold nie musi w żaden sposób deklarować tego kupna usługi od polskiej firmy. Musi tylko wliczyć to do obrotu i pilnować momentu przekroczenia VAT threshold.