HMRC wysłało ostatnio pierwsze w tym roku podatkowym zawiadomienia o karach do pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników, którzy przekroczyli termin wysyłki raportów PAYE do HMRC.

Zamiast nakładać kary automatycznie po przekroczeniu terminu, HMRC zdecydowało się na bardziej proporcjonalne do sytuacji podejście i skupienie się na poważniejszych przypadkach niewywiązywania się z zobowiązań w oparciu o ocenę ryzyka.

Jest to związane z podejściem HMRC do kar, określonym w HMRC penalties: a discussion document oraz świeżym spojrzeniem na odwołania od kar za spóźnienia dotyczące rozliczeń Self-Assessment.

Kary za spóźnione raporty zostały już nałożone na pracodawców z 50 lub większą ilością pracowników, więc podejście „oparte na ryzyku” dotyczy opóźnień od:

1)    6 marca 2015 dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 osób

2)    6 stycznia 2015 dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób

Kary w oparciu o ocenę ryzyka będą nakładane przez HMRC przez resztę roku podatkowego 2015/2016.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Telefon: 0208 099 4474

Email: info@biuropodatkowe.co.uk