Zgodnie z nową ustawą o emeryturach każdy pracodawca jest zobowiązany do tego aby  ustalić czy zatrudnieni przez niego pracownicy kwalifikują sie do tego aby zaoferować im uczestictwo w zakładowym funduszu emerytalnym.

Nowe prawo nazywa się  ''Auto Enrollment''.

To kiedy musisz dokonać weryfikacji Twoich pracowników zależy od tzw Staging Date. Urząd powinien Cie poinfomować o Twoim Staging Date pisemnie.
Brak otrzymania listu nie zwalnia Cię jednak obowiązku ''Auto Enrolment''. Swoj Staging Date mozesz też sprawdzić manualnie na stronie The Pensions Regulator.

Kryteria dla pracowników:

- nie przynależą jeszcze do żadnego zakładowego funduszu emerytalnego
- Mają 22 lata lub więcej
- Nie osiągneli jeszcze wieku emerytalnego
- zarabiają więcej niż  £10,000 rocznie
- pracują w UK
 
Jeżeli zatrudniasz chociażby jednego pracownika spełniającego te kryteria jesteś PRAWNIE ZOBLIGOWANY do tego aby:

- stworzyć zakładowy fundusz pracy
- zarejestrować w nim pracowników ,którzy się do tego kwalifikują
- ściągać z pracowników składki na rzecz funduszu ( obecnie 0,8% pensji )
- samodzielnie opłacać część skladek , która należy do pracodawcy ( obecnie 1% pensji)

Jeżeli tego nie zrobisz grozi Ci kara do £10,000.

Dodatkowo istnieją jeszcze dwie kategorie pracowników , dla których nie ma obowiązku automatycznego tworzenia funduszu emerytalnego ale istnieje obowiązek zaoferowania im takiego rozwiązania. Jeżeli takowy pracownik zdecyduje się na uczestnictwo w zakładowym funduszu emerytalnym to pracodawca nie może mu tego odmówić. Jeżeli taki pracownik zdecyduje się na uczsetnictow w funduszu emerytalnym to pracodawca musi płacić 1% składke za takiego pracownika.

Te dwie dodatkowe kategorie charakteryzują się następującymi kryteriami:

A)
- są między 16 a 74 rokiem życia
- pracują w UK
- zarabiają poniżej £10,000 ale powyżej £5,824
B)
-są między 16 a 21rokiem życia lub między 65 a 74 rokiem życia
- zarabiają więcej niż £10,000


Moęna też dodatkowo wpomnieć o pracownikach , którzy zarabiają poniżej £5,824. Oni również moga uczestniczyć w funduszu emerytalnym ale pracodawca nie ma obowiązku płacenia za nich 1% składki.

WAŻNE - jeżeli Twoi pracownicy nie spełniają żadnego z powyższych kryterii to i tak MUSISZ złożyć w urzędzie deklarację, że dokonałeś oceny sytuacji swoich pracowników pod kątem nowego prawa.
Innymi słowy musisz poinformować urząd o tym ,że ''mam pracowników ale żaden z nich nie spełnia kryteri uczestnictwa w zakładowym funduszu pracy. Żaden z moich pracowników nie wyraził chęci uczestnictwa w zakładowym funduszu pracy''. Jeżeli tego nie zrobisz w dalszym ciągu grozi Ci kara finansowa za niepoinformowanie urzędu.

Kto jest zwolniony z powyższych obowiązków Auto Enrollment?

- Firmy , które zatrudniają tylko dyrektorów , którzy są jednocześnie właścicielami firmy
- Firmy , które zatrudniają tylko dyrektorów , którzy nie mają kontraktów zatrudnienia
- Firmy , które zatrudniają tylko dyrektorów , z których tylko jeden ma kontrakt zatrudnienia

Jeżeli Twoj biznes wpada w jedną z tych kategorii nie musisz nic robić chyba, że otrzymasz list od tzw ''The Pension Regulator'' z tzw Staging Date.
W takim przypadku musisz poinformować urząd o tym ,że list został wysłany do Ciebie niepotrzebnie. Nie ignoruj tego listu nawet jeżeli wiesz ,że Twoja firma nie ma obowiązku uczestnictwa w Auto Enrollment.