Jak wiadomo, nawet za jednodniowe opóźnienie w dostarczeniu rozliczenia podatkowego nakładane są sztywno określone kary. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że bardzo duże opóźnienie w złożeniu rozliczenia może skutkować otrzymaniem kary w wysokości odpowiadającej podatkowi do zapłaty. Jakie kroki należy podjąć aby uniknąć takiej sytuacji?

Restrukturyzacja kar

W 2009r. przeprowadzono restrukturyzację w zakresie kar podatkowych, czyniąc je bardziej spójnymi w obrębie wszystkich rodzajów podatków. Kilka lat wcześniej podniesiono stawki kar dla osób indywidualnych za opóźnione rozliczenia self-assessment. Przykładowo, jeśli opóźnienie w przesłaniu rozliczenia wynosi 6 miesięcy, zostanie nałożona od razu kara 1.300 GBP. Sytuacja nie wygląda więc najlepiej. Co więcej, staje się dużo gorsza w przypadku gdy od terminu złożenia rozliczenia minęło już 12 miesięcy. 

Kary uzależnione od wysokości podatku

Co prawda ten rodzaj kar jest niezwykle rzadko opisywany w przewodnikach wydawanych przez HMRC (HM Revenue&Customs), które publikowane są na stronie gov.uk, a mogą być one bardzo wysokie. Opóźnione o rok rozliczenie może w rezultacie przyczynić się do naliczenia przez urząd kary w wysokości 300 GBP plus 5% kwoty podatku wykazanego w rozliczeniu po jego złożeniu. Może być jednak znacznie gorzej. 

Obecnie HMRC jest bardziej niż kiedykolwiek namolny i nieustępliwy jeśli chodzi o ściąganie podatków i kar. Jeśli tylko powstaje okazja do ściągnięcia z podatnika większej kwoty, jest ona natychmiast wykorzystywana. Gdy rozliczenie staje się opóźnione o więcej niż 12 miesięcy, urząd może przesłać powiadomienie o karze której wysokość wynosi równowartość podatku do zapłaty wykazanego w rozliczeniu. Oczywiście gdy nie zostało ono jeszcze dostarczone, a więc nieznana jest dokładna kwota podatku, wysokość kary jest szacowana.

Przykład

Jest 01/02/2017.  Bob nie przesłał jeszcze swojego rozliczenia za rok podatkowy 2014/2015 którego termin minął 31/01/2016. HMRC może w takim przypadku wydać oszacowany rachunek, który nie tylko może być egzekwowany drogą prawną, ale również wzrosnąć. W przypadku Boba, średni roczny podatek do zapłaty wynosił w poprzednich latach około 20.00 GBP. HMRC wydał jednak rachunek na kwotę 30.000 GBP wraz z karą o tej samej wysokości, t.j. 100% wartości podatku.

Odwoływanie się od kary

Po otrzymaniu zawiadomienia o nałożonej karze Bob podejmuje działanie – wysyła rozliczenie za rok 2014/2015,które wykazuje 18.00 GBP podatku do uregulowania. W rezultacie HMRC anuluje poprzedni rachunek i zastępuje go nowym, na kwotę faktycznego podatku. Zmniejsza także wysokość kary tak, aby zgadzała się z przesłanym rozliczeniem. Bob jednak niekoniecznie musi ją zapłacić.

Umyślne opóźnienie?

HMRC może obciążyć podatnika karą w wysokości 100% zobowiązania podatkowego tylko wtedy gdy podatnik celowo opóźniał przesłanie rozliczenia i ukrywał informacje. W przypadku nieukrywania informacji, ale celowego opóźniania w przesłaniu rozliczenia, urząd może nałożyć nieco niższą karę –70% wysokości zobowiązania podatkowego. Udowodnienie nieumyślnego działania nie należy do łatwych, zwłaszcza że HMRC może być konfliktowy w stosunku do takich przypadków.

Rada

Zamiast toczyć nierówną walkę z HMRC o stwierdzenie umyślności powstałego opóźnienia najlepiej złożyć zaległe rozliczenie za rok 2014/2015 nie później niż 31/01/2017. Nawet jeśli nie posiadamy wszystkich informacji, możemy podać oszacowaną wysokość przychodu, zawiadamiając o tym urząd w rubryce przeznaczonej na informacje dodatkowe.