Problem z ulgą podatkową dla małżeństw

Ostatnie badania pokazują, że wiele par ignoruje prawo do ulgi podatkowej dla małżeństw, która pozwala na przeniesienie niewykorzystanej osobistej kwoty wolnej od podatku na współmałżonka. Winny temu jest po części urząd. Jak wygląda cała historia?

 

Ulga podatkowa dla małżeństw

W kwietniu 2015r. rząd wprowadził ulgę podatkową dla małżeństw (ang. Marriage Allowance), aby spełnić swoja wyborczą obietnicę promowania tradycyjnych wartości rodzinnych. Jednakże okazało się to być mniej hojne niż oczekiwano. Prawo to pozwala na przeniesienie 10% osobistej kwoty wolnej od podatku jednego współmałżonka na rzecz drugiego (1.060 GBP na rok podatkowy 2015/16, a 1.100 GBP na rok podatkowy 2016/17), którego to podatek zostanie zmniejszony o tę kwotę po opodatkowaniu standardową stawką 20%. Brzmi mało skomplikowanie, ale w praktyce tak nie wygląda.

Praktyka i zalecenia HMRC

Pierwszym problemem okazał się zbyt długi okres czasu jaki HMRC spędził nad tworzeniem procedury, co spowodowało wstrzymanie postępowania. Kolejną barierą były i wciąż są wątpliwe zalecenia według których aby być uprawnionym do skorzystania ze wspomnianej ulgi, małżonek przenoszący część swojej osobistej kwoty wolnej od podatku musi mieć dochód niższy niż ta ulga (11.000 GBP na rok 2016/17), natomiast jego/jej współmałżonek – dochód nieprzekraczający 43.000GBP.

Co mówią o tym regulacje prawne?

Jedynym warunkiem jeśli chodzi o wysokość dochodu jest wymóg, aby odbiorca przenoszonej ulgi nie podlegał opodatkowaniu stawką wyższą niż podstawową. Jednak w praktyce przeniesienie ulgi przyczyni się do oszczędności podatkowych gdy przenoszący ją współmałżonek otrzymuje dochody (inne niż dywidendy czy tez dochód z oszczędności) mniejsze niż osobista kwota wolna od podatku co skutkuje dalszymi komplikacjami.

Wszystko albo nic

W przeciwieństwie do powszechnie panującego przekonania, ulga dla małżeństw nie jest różnorodnym roszczeniem – to zasada: wszystko albo nic.

Przykład:

Powiedzmy, że za rok 2016/17 Twój współmałżonek odnotował jedynie dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 10.200 GBP. Istnieje zatem możliwość przeniesienia osobistej kwoty wolnej od podatku na Ciebie. Nie można jednak po prostu przenieść niewykorzystanej części kwoty wolnej (tj. 800 GBP), lecz musi być to w całości kwota 1.100 GBP. To oznacza, że osobista kwota wolna od podatku zostanie zredukowana do 9.900 GBP skutkując podatkiem w wysokości 60 GBP ((10.200 GBP – 900 GBP = 300 GBP) x 20%). Niemniej jednak, powstaje oszczędność podatkowa, ponieważ otrzymana ulga dla małżeństw w wysokości 1.100 GBP obniża podatek o 220 GBP (1.100 GBP x 20%).

Rada

Nie składaj wniosku o ulgę dla małżeństw w trakcie roku podatkowego w którym po raz pierwszy przysługuje Ci prawo do skorzystania z niej. Poczekaj do momentu zakończenia roku podatkowego kiedy to będziesz mógł sprawdzić czy jest to optymalne podatkowo.

Pułapki

Występują jeszcze różne drobne pułapki komplikujące dodatkowo całą procedurę na które warto zwrócić uwagę:

·         Wniosek o skorzystanie z ulgi w trakcie roku podatkowego którego on dotyczy obowiązuje do momentu w którym ustają warunki jakie musza być spełnione lub też gdy przenoszący kwotę wolną wycofa wniosek. Jednak jeśli wniosek zostaje złożony po zakończeniu roku podatkowego, ma on zastosowanie jedynie do tego roku – trzeba więc pamiętać o jego odnowieniu,

·         Nawet jeśli wniosek o zastosowaniu ulgi okazuje się być nieefektywny podatkowo to może go wycofać jedynie osoba przenosząca część swojej kwoty wolnej od podatku. To jest kolejny powód dla którego warto poczekać ze złożeniem takiego wniosku do momentu zakończenia poszczególnego roku podatkowego,

·         Jeśli osoba która otrzymuje ulgę zgłasza do HMRC, że nie potrzebuje już z niej korzystać, wówczas HMRC anuluje ją nie tylko dla obecnego roku podatkowego, lecz także wstecz (maksymalnie do 4 lat) do roku w którym po raz pierwszy została przyznana.

Wynika z tego, że warto nie przeoczyć nawet tak niewielkiej ulgi (wartej około 200 GBP rocznie) jednak trzeba być ostrożnym ubiegając się o jej przyznanie.

Podsumowanie

Zalecenia HMRC sugerują, że można ubiegać się o ulgę podatkową dla małżeństw tylko w przypadku gdy dochód jednego z małżonków nie przekracza osobistej kwoty wolnej od podatku ( tj. 11.000 GBP za rok 2016/17). W rzeczywistości można uzyskiwać dochód z dywidend i oszczędności oraz wciąż ubiegać się o skorzystanie z ulgi. Upewnij się, że właściwie rozumiesz skomplikowaną procedurę ubiegania się o ulgę dla małżeństw.