Self-assessment to system stworzony przez HMRC w celu ściągania podatku dochodowego. Podatek jest zwykle automatycznie pobierany z wynagrodzeń, emerytur oraz oszczędności, jednak osoby fizyczne i prawne osiągające inne, dodatkowe dochody muszą zgłosić je po przez rozliczenie podatkowe (tj. rozliczenie self-employed lub self-assessment).

Jeśli pojawia się konieczność rozliczenia podatku, należy to zrobić po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia roku którego dotyczy rozliczenie.

Przesyłanie rozliczenia

Rozliczenie może zostać przesłane przez Internet lub w formie papierowej.

Terminy

Należy pamiętać aby dostarczyć rozliczenie przed ostatecznym terminem tj. 31 stycznia w przypadku formy elektronicznej.

Jeżeli nie przesłałeś rozliczenia w poprzednim roku, będziesz musiał się najpierw zarejestrować co może trwać do 20 dni roboczych. Istnieją różne sposoby rejestracji w zależności czy rejestrujesz się jako:

-osoba samozatrudniona lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (self-employed),

-osoba nie działająca jako samozatrudniona,

-wspólnik lub spółka.

Aby poprawnie wypełnić deklarację podatkową, trzeba prowadzić ewidencję przechowując np. wyciągi bankowe czy rachunki. Przy jej wypełnianiu można uzyskać pomoc.

Uregulowanie podatku

HMRC oblicza kwotę podatku do zapłaty na podstawie otrzymanej deklaracji podatkowej. Należy go uregulować do 31 stycznia (lub do 31 grudnia jeśli chcesz aby urząd potrącił podatek automatycznie z Twojego wynagrodzenia czy też emerytury).

Wysokość kwoty do zapłaty zależy od zakwalifikowania do danego przedziału podatkowego. Inne stawki są natomiast w przypadku podatku od zysków kapitałowych, który trzeba zapłacić jeśli handluje się udziałami lub nieruchomościami.