Rozliczenie podatkowe w UK -  Kto musi przesłać rozliczenie podatkowe?

Rok podatkowy obejmuje okres od 6 kwietna do 5 kwietnia roku następnego. Rozliczenie podatkowe w Anglii muszą przygotować osoby które w ostatnim roku podatkowym:

 1.  Były samozatrudnione (self-employed) – można w tym przypadku odliczyć koszty uzyskania           przychodów,
 2.  Uzyskały nieopodatkowane dochody w kwocie 2500GBP i wyższej, np. z tytułu wynajmu nieruchomości, z oszczędności czy tez z dokonanych inwestycji – jeśli kwota ta nie przekracza 2500GBP to należy skontaktować się z urzędem,
 3.   Uzyskały oszczędności lub dochód z inwestycji w kwocie równej lub wyższej od 10.000GBP  brutto,
 4.   Uzyskały dochody ze sprzedaży akcji, nieruchomości oraz innych aktywów i są zobowiązane do    zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
 5.   Były dyrektorami firmy – chyba, że była to organizacja pozarządowa jak np. fundacja, i nie  uzyskały tego tytułu żadnych korzyści majątkowych i innych świadczeń np. samochodu  firmowego,
 6.  odnotowały dochód swój lub partnera w wysokości powyżej 50.000GBP i jedno z nich pobierało   zasiłek na dziecko tzw. Child Benefit,
 7.   uzyskały dochody z zagranicy podlegające opodatkowaniu,
 8.  przebywały zagranicą i uzyskiwały dochód w UK,
 9.  otrzymały dywidendy z tytułu posiadanych udziałów oraz były podatnikami mieszczącymi się w wyższej stawce podatkowej lub podlegały opodatkowaniu stawką dodatkową – jeśli jednak nie     występuje żaden inny powód świadczący o konieczności przygotowania deklaracji podatkowej     to należy skontaktować się z HMRC,
 10.   osiągnęły dochód powyżej 100.000,
 11.   były powiernikami funduszu programu emerytalnego,
 12.   otrzymały z HMRC dokument P800 stanowiący, iż nie zapłaciły wystarczającej kwoty podatku w  ubiegłym roku podatkowym – również gdy nie opłacono właściwej kwoty zobowiązania podatkowego wynikającego z przypisanego kody podatkowego lub też nie dokonano płatności      dobrowolnej.

Niektóre osoby których nie dotyczy powyższa lista są także zobowiązane do sporządzenia deklaracji podatkowej – lista tych osób dostępna jest na stronie internetowej HMRC. Osoby które otrzymują standardowe wynagrodzenie lub emeryturę zwykle nie podlegają temu obowiązkowi.

Powiadomienie o konieczności złożenia rozliczenia

Jeśli otrzymałeś e-mail lub list z HMRC mówiący o konieczności przesłania deklaracji to musisz to zrobić nawet jeśli nie masz żadnego podatku do zapłaty.

Jeżeli zwykle przesyłałeś rozliczenie lecz za ostatni rok nie ma już takiej potrzeby, skontaktuj się z HMRC z prośbą o zamknięcie self-assessment. Musisz także powiadomić HMRC jeśli już nie działasz jako osoba samozatrudniona.

Ubieganie się o ulgę podatkową

Przesyłając rozliczenie podatkowe, można ubiegać się o zwrot środków przez HMRC na rzecz:

·         dotacji dla fundacji,

·         osobistego funduszu emerytalnego jako płatnik wyższej lub dodatkowej stawki podatku lub jeśli w   Twoim programie nie występuje automatyczna ulga,

·         wydatków powyżej 2500GBP poniesionych na pracę – jeśli są niższe i nie jesteś zobowiązany         przygotowywać rozliczenia podatkowego z żadnych innych względów, skontaktuj się z HMRC.

Rejestracja na self-assessment

Nie musisz rejestrować się na self-assessment jeśli w ubiegłym roku nie  składałeś deklaracji podatkowej.

Są różne sposoby rejestracji w zależności czy:

·         jesteś osobą samozatrudnioną,

·         nie jesteś osobą samozatrudnioną,

·         rejestrujesz się jako wspólnik lub spółka.

Jeśli jesteś już zarejestrowany swoje rozliczenie możesz przesłać poprzez darmowe konto na stronie HMRC. Możesz też uzyskać pomoc przy przygotowywaniu rozliczenia, ale pamiętaj, że podatek i tak należy zapłacić przed ostatecznym terminem.