Jak już wspomniano we wcześniejszych artykułach, deklaracja może być złożona przy zastosowaniu programu lub w formie papierowej i dotyczy to:

·         spółek,

·         dochodów z funduszu powierniczego lub nieruchomości,

·         osób mieszkających za granicą jako nierezydenci.

Papierowa forma jest wymagana w przypadku rozliczeń osób korzystających z programów emerytalnych (SA970).

Terminy

HMRC musi otrzymać zarówno rozliczenie podatku jak i zapłacony podatek przed terminem. Ostatni rok podatkowy rozpoczął się 6 kwietnia 2015 a zakończył 5 kwietnia 2016. Terminy dotyczące tego roku zaprezentowano w tabeli poniżej.

Self-assessment

Terminy

Rejestracja na self-assessment jako: osoba samozatrudniona, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba nie będąca samozatrudnioną, wspólnik, spółka partnerska

5 październik 2016

Złożenie rozliczenia w formie papierowej

Północ 31 października 2016

Złożenie rozliczenia on-line

Północ 31 styczeń 2017

Zapłata podatku

Północ 31 styczeń 2017

 

Istnieje także dodatkowy termin płatności – 31 lipiec, dla podatników którzy dokonywali wcześniejszej wpłaty zaliczki na poczet podatku (ang. Payments on accounts).

Zwykle przy każdym opóźnieniu zostaje naliczona kara. Można się od niej odwołać jeśli istnieje wiarygodne uzasadnienie opóźnienia. 

Czy termin może być inny?

Jeśli chcesz,aby urząd pobrał kwotę podatku z Twojego wynagrodzenia lub emerytury, prześlij rozliczenie droga elektroniczną przed 30 grudnia. Musisz być jednak osobą uprawnioną do skorzystania z takiej możliwości.

Urząd wymaga aby do 31 stycznia dotarły do niego formy papierowe od powierników programów emerytalnych oraz firm nie będących rezydentami w UK. Te jednostki nie mogą przesłać deklaracji droga elektroniczną.

HMRC może przesłać e-mail lub list informujący o zmienionym terminie. 

Rozliczenie spółki partnerskiej

Jeśli termin rozliczenia Twojej spółki mieści się w przedziale 1 luty – 5 kwietnia, a jeden ze wspólników jest firmą Limited, wówczas termin rozliczenia w zależności od formy jest następujący:

·         przesłanie drogą elektroniczną – 12 miesięcy od daty rozliczenia spółki,

·         przesłanie pocztą – 9 miesięcy od daty rozliczenia spółki.

Rok podatkowy 2014/15 i poprzednie

Termin złożenia rozliczenia za te lata podatkowe już upłynął. Jeśli zorientowałeś się dopiero teraz, że jesteś zobowiązany przesłać rozliczenie do urzędu zrób to tak szybko jak to tylko możliwe – kara za opóźnienie i tak zostanie już naliczona. Kara naliczana jest za każdym razem gdy podatnik nie dotrzyma terminu złożenia rozliczenia bądź też zapłaty podatku. Jeśli opóźnienie nie przekroczyło 3 miesięcy, zostaje nałożona kara w wysokości 100GBP. Jeśli opóźnienie się wydłuży, kara także będzie coraz większa. W przypadku spółek partnerskich , każdy ze wspólników będzie obciążony karą za nieterminowe uregulowanie podatku i przesłanie deklaracji w imieniu spółki.