Dokonywanie zmian w przesłanych już deklaracjach

Jeśli zaszła potrzeba dokonania zmian w przesłanym już rozliczeniu np. ze względu na popełniony w nim błąd, należy to zrobić w terminie 12 miesięcy od daty ostatecznego terminu do przesłania. Rozliczenie zostanie zaktualizowane na podstawie informacji jakie złożysz w urzędzie, co może skutkować koniecznością zapłaty wyższego podatku lub możliwością zwrotu podatku.

Sposób wprowadzania zmian do rozliczenia zależy od formy jego złożenia.

Forma elektroniczna:

1.     Zaloguj się do swojego konta na HMRC online services.

2.     Przy opcji Your tax account wybierz Self Assessment account (jeśli nie masz takiej możliwości             wyboru przejdź do następnego kroku).

3.      Wybierz More Self Assessment details.

4.       Następnie At a glance które powinno być widoczne w menu po lewej stronie okna.

5.       Wybierz Tax return options i później kliknij w rok podatkowy w którym chcesz wprowadzić                   zmiany.

6.       Przejdź do konkretnego rozliczenia, wprowadź zmiany i prześlij ponownie.

Forma papierowa

Ściągnij ze strony HMRC plik z formularzem do rozliczenia podatkowego i prześlij do urzędu strony z poprawionymi miejscami. Na każdej ze stron napisz „amendment” oraz podaj swoje imię, nazwisko i osobisty nr UTR – znajdziesz go na poprzednim rozliczeniu lub liście z urzędu. Odszukaj odpowiedni adres na który powinieneś przesłać deklarację, jeśli nie będziesz w stanie go odnaleźć możesz tez przesłać korektę na ogólny adres dotyczący sprawy związanych z self-assessment.

Jeśli przy przygotowywaniu rozliczenia którego korekty chcesz dokonać skorzystałeś z komercyjnego oprogramowania, skontaktuj się z jego dostawcą aby udzielił Ci rady w jaki sposób można to zrobić. Jeśli okaże się to niemożliwe, skontaktuj się z HMRC.

Zmiany dokonane w przypadku form elektronicznych powinny być widoczne od razu. W ciągu 3 dni roboczych na Twoim koncie powinna być pokazana różnica w stosunku do pierwotnie przesłanej deklaracji wraz z różnicą w kwocie podatku, a także kwota naliczonych odsetek jeśli podatek wzrósł. Aby to sprawdzić, zaloguj się na HMRC online services, a następnie kliknij w opcję View statement widoczną w menu po lewej stronie.

Aby ubiegać się o zwrot podatku przejdź do opcji Request a payment w menu po lewej stronie. Zwrot na konto bankowe zwykle trwa do 4 tygodni. Jeśli jednak w ciągu kolejnych 35 dni urząd spodziewa się od Ciebie zapłaty podatku np. wpłaty zaliczki na poczet podatku, wówczas nie otrzymasz zwrotu a kwota podatku zostanie potrącona z kwoty pozostałej do zwrotu.

Jeśli w wyniku wprowadzonych zmian okaże się że konieczna jest dopłata podatku, na Twoim koncie w HMRC powinien być widoczny termin płatności oraz skutki jakie zmiany wywołały na płatności zaliczek na poczet podatku.

Jeśli poprawione rozliczenie przesłałeś w formie papierowej wtedy HMRC prześle Ci zaktualizowany stan Twojego rachunku, a zwrot zostanie zwrócony bezpośrednio na Twoje konto bankowe o ile podałeś jego dane na przesłanym rozliczeniu.

Wprowadzanie zmian na rok po terminie

Napisz do HMRC aby zgłosić zmiany w deklaracji podatkowej której termin przekroczył już 12 miesięcy. W swoim liście zamieść następujące informacje:

·         Rok podatkowy do którego chcesz wprowadzić korektę,

·         Powód dla którego uważasz że zapłaciłeś zbyt wysoki/niski podatek za ten rok,

·         Jak duża jest nadpłata/niedopłata podatku.

Możesz się ubiegać o zwrot podatku nawet do 4 lat po zakończeniu tego roku podatkowego którego on dotyczy. W takiej sytuacji pisząc list do HMRC nie zapomnij dodatkowo o:

·         Wskazaniu, iż ubiegasz się o zwrot nadpłaconej kwoty podatku,

·         Dowodzie potwierdzającym płatność podatku w ramach self-assessment za ten konkretny okres,

·         Wskazaniu sposobu w jaki chciałby otrzymać zwrot,

·         Podpisanej deklaracji mówiącej o tym, że przedstawione przez Ciebie informacje są prawdziwe i     kompletne oraz najlepsze według posiadanej przez Ciebie wiedzy.

Jak uzyskać pomoc?

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu deklaracji self-assessment możesz:

·         Poprosić kogoś aby wypełnił i przesłał deklarację za Ciebie, np. księgowego, przyjaciela czy też     kogoś z rodziny – możesz także znaleźć certyfikowanego księgowego,

·         Oglądnij filmiki dostępne na stronie HMRC lub weź udział w szkoleniu on-line,

·         Skontaktuj się z HMRC jeśli masz ogólne pytania.

Na stronie www.gov.uk znajduje się także przydatny przewodnik poruszający kwestię:

·         Podatku od zysków kapitałowych – płaconego w przypadku sprzedaży nieruchomości lub          udziałów,

·         Wydatków pracownika oraz osoby samozatrudnionej,

·         Ulgi na dziecko jeśli Twój przychód wynosi powyżej 50.000GBP,

·         Podatku od dochodu z najmu nieruchomości,

·         Podatku od oszczędności,

·         Rozliczeń podatkowych spółek,

·         Podatku od dochodów z zagranicy – lub od dochodu osiąganego w UK jeśli mieszkasz zagranicą.

Możesz także znaleźć przydatne wskazówki w informacjach dodatkowych do każdej z sekcji rozliczenia np. UK property notes które dotyczą nieruchomości oraz w instrukcji dotyczącej self-assessment wydanej przez HMRC.

Deklaracja podatkowa osoby zmarłej

Osoby zajmujące się kwestiami podatkowymi zmarłej osoby są zobowiązane zgłosić jej śmierć do HMRC tak szybko jak to tylko możliwe. Urząd doradzi czy istnieje potrzeba złożenia deklaracji podatkowej w imieniu takiej osoby.

Korzystając z serwisu Tell Us Once nie musisz się dodatkowo kontaktować z urzędem. W przeciwnym razie musisz jednak zadzwonić podając datę śmierci, imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach zmarłego. Należy także podać w urzędzie jedną z następujących informacji na temat zmarłego:

·         NIN,

·         UTR – znajdziesz go na jakimkolwiek liście z HMRC,

·         Pełen adres,

·         Nazwa i adres ostatniego pracodawcy.

Dokumenty jakich potrzeba do przygotowania rozliczenia podatkowego osoby zmarłej zależą od danego przypadku. Zwykle potrzebne są dane do kont bankowych i rachunków oszczędnościowych takiej osoby, ale także:

·         Wyciągi bankowe,

·         Dokumenty z kasy oszczędnościowej,

·         Dokumenty potwierdzające otrzymane dywidendy,

·         Obligacje Skarbu Państwa oraz certyfikaty.

Jeśli osoba zmarła była zatrudniona lub otrzymywała emeryturę należy również dostarczyć payslipy, dokumenty wykazujące wydatki poniesione przez pracodawcę oraz potwierdzenie otrzymywania emerytury. W przypadku gdy zmarły prowadził firmę lub wynajmował nieruchomości potrzeba dostarczyć do HMRC dokumenty z tym związane.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu rozliczenia dla osoby zmarłej skontaktuj się z tzw. HMRC Bereavement helpline. Aby przesłać taką deklarację on-line również skontaktuj się z urzędem. Możesz ją także przesłać pocztą.

Zgłoszenie do HMRC tzw. okresu na postępowanie administracyjne

Będąc wykonawcą testamentu możesz przesłać do HMRC informację na temat okresu administracyjnego potrzebnego na rozdysponowanie spadku po zmarłym, a który trwa od momentu jego śmierci do czasu całkowitego rozstrzygnięcia kwestii odziedziczonego majątku. Dokumenty potrzebne do dostarczenia zależą od wartości i wielkości majątku.

Kiedy należy przesłać rozliczenie za czas potrzebny na dopełnienie kwestii administracyjnych?

Wypełnij sekcję związaną z uposażeniem i majątkiem widoczną na deklaracji jeśli dotyczy Cię którakolwiek z poniższych sytuacji:

·         Całkowity podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych naliczony w okresie                 przeznaczonym na postępowanie administracyjne przekroczył kwotę 10.000GBP,

·         W jednym z lat podatkowych które skończyły się przed 6 kwietnia 2016 ponad 250.000GBP               pochodziło ze sprzedaży aktywów majątkowych przez osoby nimi zarządzające lub uposażone,

·         W obecnym roku podatkowym, ponad 500.000GBP pochodziło ze sprzedaży aktywów             majątkowych przeprowadzonych przez osoby nimi zarządzające lub uposażone,

·         Majątek na dzień śmierci podatnika był wart powyżej 2,5 mln GBP.

Ta deklaracja podatkowa jest odrębna w stosunku do deklaracji składanej w imieniu zmarłego. Aby przesłać takie rozliczenie możesz wypełnić formularz SA900 (przesyłając go do HMRC przed październikiem po zakończeniu roku którego ono dotyczy) lub wykupić specjalne oprogramowanie komercyjne i przesłać deklarację przez Internet przed końcem stycznia (zyskujesz wówczas 3 dodatkowe miesiące). Po przeprocesowaniu otrzymanej deklaracji, HMRC prześle informację w kwotą podatku do zapłaty.

Zamiast sporządzania powyższego rozliczenia można także dokonać nieformalnych ustaleń. W tym celu należy napisać do HMRC zgłaszając:

·         Podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych za okres postępowani administracyjnego,

·         Imię, nazwisko, adres, NIN oraz UTR zmarłej osoby,

·         Swoje imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi.

Taką informację przesyła się do departamentu PAYE oraz Self-assessment. Należy też uregulować jakąkolwiek zaległą kwotę podatku w imieniu zmarłego. Aby odszukać odpowiedni oddział podatkowy wystarczy sprawdzić P60 zmarłego lub odcinek emerytury.