Kiedy naliczany jest podatek od dochodów kapitałowych(CGT)?
CGT naliczany jest na wszystkich dochodach podlegających opodatkowaniu, które miały miejsce w ciągu roku, a są nadwyżką powyżej kwoty wolnej od podatku(po odliczeniu strat oraz ulg). Osoby, które nie mieszkają stale na terytorium UK składający formalną prośbę o zwrot podatku z deklarowanych dochodów zagranicznych  nie mają prawa do zwolnienia.

Jakie ma to wpływ na sprawozdawczość podatku od dochodów kapitałowych dla osób fizycznych?
Dochody kapitałowe uzyskane w 2018/19 roku muszą zostać zgłoszone do HMRC jeżeli ich kwota przekracza 46,800£(czterokrotność kwoty zwolnienia) lub jeśli zachodzi konieczność zapłaty podatku.

Czym spowodowany jest wzrost kwoty zwolnionej od podatku CGT?     
Roczna kwota zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych zwiększa się każdego roku jeżeli zachodzi znaczący wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych(CPI). Kwota zwolnienia została zwiększona o 3% oraz została zaokrąglona do najbliższej setki, zatem w roku 2018/19 wynosi 11,700£.

Dochód z oszczędności: posiadacze rachunków wspólnych mogą być zobligowani do powiadomienia HMRC.

HMRC wprowadziło zmiany w  swoim przewodniku ulg oszczędnościowych dla osób fizycznych. Zmiany mogą dotknąć posiadaczy rachunków wspólnych, którzy nie musza składać deklaracji podatkowych. Co zatem muszą zrobić?

Ulga oszczędnościowa dla osób fizycznych(personal savings allowance) weszła w życie 6 kwietnia 2016, dzięki niej większość ludzi nie musi płacić podatku od dochodu z oszczędności, szczególnie teraz, w okresie, w którym stopy oprocentowania są tak niskie. W ramach przypomnienia – podatnicy podstawowej stawki podatkowej mogą uzyskać do 1000£ dochodu bez konieczności zapłaty podatku, dla podatników wyższej stawki podatkowej jest to 500£, a podatnicy dodatkowej stawki podatkowej nie posiadają prawa do ulgi.

Zmiany w przewodniku. HMRC dokonało zmian w sekcji 7 „Co musisz zrobić” w zakresie informacji dla właścicieli osobistych i wspólnych kont bankowych, których nie dotyczy rozliczenie podatkowe(self-assessment). Względem posiadaczy kont osobistych, którzy nie muszą składać rozliczenia HMRC będzie uzyskiwało wszystkie niezbędne informację bezpośrednio od banków i towarzystw budowlanych(building societies) w celu zmiany ich kodu podatkowego.

Posiadacze rachunków wspólnych. Niestety sytuacja posiadaczy wspólnych rachunków nie będących zobligowanymi do składania zeznania podatkowego nie jest taka łatwa. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że w praktyce jeżeli działasz w imieniu jednego z posiadaczy rachunku wspólnego, który musi dokonywać rozliczenia, ale nie działasz w imieniu innego posiadacza rachunku wspólnego(najprawdopodobniej małżonek lub dziecko twojego klienta). Jeśli ci pozostali posiadacze nie muszą dokonywać rozliczenia, ale istnieje możliwość, że przekroczą limit oszczędnościowy dla osób fizycznych(personal savings account limit), jak mówi przewodnik, powinni oni skontaktować się z HMRC aby zgłosić ich udział w zyskach z oszczędności.

Wskazówka. Numer kontaktowy dla osób fizycznych chcących poinformować o przekroczeniu progu ulgi przy oszczędnościowej to 0300 200 3300. Wcześniej należy przygotować swój numer NI, aby móc go podać podczas rozmowy.