Poniższe opracowanie zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób firmy i osoby samozatrudnione mogą uzyskać dostęp do pomocy rządowej w przypadku trudności finansowych z powodu COVID-19.

Informacje dla firm

Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem, możesz być uprawniony do zwrotu kosztów ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) z tytułu nieobecności wynikających z COVID-19:

 • zwrot ten obejmie SSP do dwóch tygodni na każdego kwalifikującego się pracownika, który jest chory lub kazano mu się samo izolować z powodu COVID-19. Jest to zgodne z zalecanym okresem izolacji. Wskazówki dotyczące samoizolacji można znaleźć tutaj: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
 • kwalifikują się pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników. Wielkość pracodawcy zostanie określona na podstawie liczby osób zatrudnionych na dzień 28 lutego 2020 r
 • pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki na każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19
 • pracodawcy powinni prowadzić dokumentację nieobecności pracowników, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia GP
 • okres objęty tym programem rozpoczął się 13 marca
 • rząd będzie współpracował z pracodawcami w najbliższych miesiącach, aby jak najszybciej ustanowić mechanizm spłat SSP dla pracodawców. Obecnie obowiązujący system podatkowy nie posiada mechanizmu umożliwiającego zwrot kosztów SSP, dlatego pracodawcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na chwilę obecną nie ma informacji na temat tego jak dokładnie będzie działał mechanizm zwrotu.

Wsparcie dla firm za pośrednictwem programu Coronavirus Job Retention Scheme

W ramach tego programu wszyscy pracodawcy w Wielkiej Brytanii będą mogli uzyskać dostęp do wsparcia w celu dalszego wypłacania części wynagrodzenia pracownikom, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby zwolnieni podczas kryzysu wywołanego koronawirusem. Pracodawcy będą musieli:

 • wyznaczyć pracowników, który dotyczy problem, jako "furloughed workers" i poinformować ich o tej zmianie - zmiana statusu pracownika podlega obowiązującemu prawu pracy i, w zależności od umowy o pracę, może podlegać negocjacjom
 • wysłać do HMRC informację o wyznaczonych pracownikach oraz ich zarobki poprzez nowy portal online (HMRC określi dalsze szczegóły w tej sprawie w najbliższych dniach)

HMRC zwróci 80% kosztów płacy pracowników do maksymalnej kwoty wynoszącej 2500 funtów miesięcznie. W chwili obecnej odbywają się prace nad stworzeniem systemu zwrotu kosztów.

Niektóre firmy, w tym żłobki i przedszkola w Wielkiej Brytanii będą uprawnione do urlopu (przerwy) od płacenia Business Rates przez 1 rok od 1 kwietnia 2020 r.:

 • jeśli obecnie otrzymujesz tzw. ''retail discount'' na rachunek za Business Rates, wkrótce otrzymasz poprawiony rachunek ze 100% ulgą
 • jeśli Twoja firma zajmuje nieruchomość w sektorze detalicznym o wartości podlegającej opodatkowaniu w wysokości 51 000 GBP lub więcej, lub jeśli Twoja firma zajmuje nieruchomość w sektorze rekreacyjnym lub hotelarskim, możesz również kwalifikować się do 100% zniżki na rachunku za Business Rates
 • wkrótce otrzymasz dodatkowe informacje od władz lokalnych. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnymi władzami (lokalny Council)
 • jeśli jesteś właścicielem żłobka lub przedszkola, będziesz uprawniony do 100% ulgi Business Rates na następny rok. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
 • wytyczne dla władz lokalnych zostaną opublikowane przez MHCLG do 20 marca.

Jeśli Twoja firma kwalifikuje się do tzw. small business rates relief lub tzw. rural relief w Wielkiej Brytanii, masz prawo do jednorazowej dotacji pieniężnej w wysokości 10 000 GBP:

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność w sektorze detalicznym, hotelarskim lub rekreacyjnym w Wielkiej Brytanii, możesz być również uprawniony do otrzymania dotacji pieniężnej. Jeśli posiadasz nieruchomość o wartości tzw. ratable value mniejszej niż 15 000 £, będziesz uprawniony do otrzymania dotacji w wysokości 10 000 £, niezależnie od tego, czy przysługuje ci tzw. small business rates czy też tzw. rural relief. Jeśli masz nieruchomość o wartości tzw. ratable value od 14 999 GBP do 51 000 GBP, będziesz uprawniony do otrzymania dotacji pieniężnej w wysokości 25 000 GBP.

Departament ds. Strategii Biznesowych, Energetycznych i Przemysłowych (BEIS) zapewni wytyczne dla władz lokalnych dotyczące tego, jak szybko zarządzać tymi dotacjami.

Jeśli jesteś kwalifikującą się firmą, lokalny urząd skontaktuje się z Tobą w najbliższych tygodniach, aby omówić szczegóły dotyczące sposobu ubiegania się o te pieniądze.

Jeśli Twoja mała lub średnia firma w Wielkiej Brytanii ma problemy z przepływami pieniężnymi w wyniku COVID-19:

 • nowy tymczasowy program pożyczek Coronavirus Business Interruption Loan, dostarczony przez British Business Bank, zostanie uruchomiony na początku przyszłego tygodnia, aby wspierać firmy w uzyskiwaniu dostępu do kredytów bankowych i kredytów w rachunku bieżącym
 • rząd zapewni kredytodawcom częściową gwarancję w wysokości 80% na każdą pożyczkę, aby dać kredytodawcom możliwość do dalszego zapewniania finansowania MŚP
 • rząd nie obciąży przedsiębiorstw ani banków za tę gwarancję, a program będzie wspierał pożyczki o wartości do 5 milionów funtów. Pierwsze 6 miesięcy tych pożyczek będzie nieoprocentowane, ponieważ rząd pokryje odsetki
 • od przyszłego tygodnia przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać finansowanie w ramach tego programu od stosunkowo dużej liczby dostawców (kredytodawców), w tym banków
 • docelowo firmy będą nadal odpowiedzialne za spłatę wszelkich zaciągniętych zobowiązań (innymi słowy pożyczki te nie powinny być mylone z dotacjami. Dotacje są zupełnie osobną kategorią!!!)

Jeśli jesteś samozatrudniony lub prowadzisz działalność gospodarczą i obawiasz się, że nie będziesz w stanie opłacić rachunków podatkowych z powodu COVID-19, możesz kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach programu Time to Pay oferowanego przez HMRC:

 • pomoc polega na odroczeniu terminu płatności zobowiązań podatkowych
 • ustalenia te są uzgadniane indywidualnie i są dostosowane do indywidualnych okoliczności i zobowiązań
 • uzyskanie odroczenia wymaga, aby podatnik samodzielnie skontaktował się z HMRC. Innymi słowy odroczenie nie jest automatyczne i wymaga działanie po stronie podatnika.

Jeśli prowadzisz pub, który serwuje jedzenie lub restaurację w Wielkiej Brytanii, będziesz w stanie zorganizować ciepłe jedzenie na wynos, aby służyć ludziom przebywającym w domu, bez przechodzenia przez standardowy proces planowania:

 • Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządów (MHCLG) wkrótce uchwali prawo do wprowadzenia tzw. tymczasowego Permited Development Right aby umożliwić zmianę użytkowania z A3 (Restauracja) i A4 (Pub) na A5 (Hot Food Takeaway)
 • po wejściu w życie przepisów pub lub restauracja będą mogły powiadomić władze lokalne, że serwują obecnie jedzenie na wynos bez uprzedniej zgody

Jeśli oferujesz swoje usługi dużym lub średnim organizacjom spoza sektora publicznego, powinieneś przeczytać następujące informacje:

 • rząd ogłosił 17 marca, że reforma zasad pracy tzw. sektora off-payroll (powszechnie znana jako IR35) - która miałaby zastosowanie do osób oferującym swoje usługi dużym i średnim organizacjom spoza sektora publicznego - zostanie opóźniona o rok od 6 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2021 r
 • firmy i osoby prywatne nie muszą podejmować żadnych działań

Odszkodowania:

Jeśli jedyną przeszkodą w dochodzeniu roszczenia ubezpieczeniowego przez twoją firmę był brak jasności co do tego, czy rząd doradzając ludziom, aby trzymali się z dala od firm, a nie nakazujący ich zamknięcie, był wystarczający, aby wystąpić z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia od przerw w działalności gospodarczej (business interruption):

 • opinia medyczna rządu z dnia 16 marca jest wystarczająca, aby umożliwić firmom posiadającym polisę ubezpieczeniową obejmującą zarówno pandemie, jak i nakazane przez rząd zamknięcie roszczenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych warunków zawartych w ich polisie. Firmy powinny sprawdzić warunki swoich konkretnych polis i skontaktować się ze swoimi dostawcami w razie wątpliwości.
 • większość firm nie wykupiła jednak ubezpieczenia pokrywającego straty związane z pandemią. W związku z tym wszystkie dotknięte kryzysem firmy powinny zwrócić uwagę na pełny pakiet wsparcia rządowego, w tym program pożyczek na przerwanie działalności w ramach programu Coronavirus i urlopowe stawki biznesowe.

Odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego:

 • płatności z tytułu VAT będą odroczone na 3 miesiące.
 • dla osób samozatrudnionych płatność za podatek dochodowy należny w lipcu b.r. będzie odroczony do stycznia 2021 r.
 • odroczenie dotyczy wszystkich firm i będzie obowiązywać od 20 marca do 30 czerwca b.r.
 • odroczenie nastąpi automatycznie, aplikacja nie będzie wymagana. Przedsiębiorstwa nie będą musiały płacić VATu podczas tego okresu. Płatnicy będą mieli czas do końca roku podatkowego 2020/21 by zapłacić zobowiązania zgromadzone podczas okresu odroczenia
 • zwroty VAT będą wypłacane bez rząd bez zmian

Informacje dla osób samozatrudnionych

Co, jeśli jestem samozatrudniony lub nie kwalifikuję się do SSP?

Jeśli nie kwalifikujesz się do SSP - na przykład, jeśli jesteś samozatrudniony lub zarabiasz poniżej dolnego limitu zarobków wynoszącego 118 £ tygodniowo - i masz COVID-19 lub masz obowiązek izolowania się, możesz teraz łatwiej złożyć wniosek o Universal Credit (UC) lub o nowy zasiłek nazywany '' Employment and Support Allowance''.

Co, jeśli jestem samozatrudniony i otrzymuję już Universal Credit?

Jeśli jesteś samozatrudniony i otrzymujesz Universal Credit i masz COVID-19 lub masz obowiązek izolowania się, wymogi dotyczące minimalnego dochodu zostaną tymczasowo złagodzone. Zmiana ta weszła w życie 13 marca i potrwa przez okres epidemii, aby zapewnić, że osoby samozatrudnione, które pobierają już UC będą otrzymywać wsparcie.

Jeśli chcesz ubiegać się o Universal Credit, ale masz COVID-19 lub się izolujesz, będziesz mógł teraz ubiegać się o zaliczki i uzyskać dostęp do nich z góry bez konieczności wizyty w Jobcentre Plus.

Informacje dla osób fizycznych

Jeśli uważasz, że masz prawo do ustawowego zasiłku chorobowego (SSP), przeczytaj następujące informacje:

Jeśli jesteś zbyt chory, aby pracować możesz uzyskać 94.25 £ tygodniowo ustawowego zasiłku chorobowego (SSP), jest on opłacany przez twojego pracodawcę do 28 tygodni.

Jeśli izolujesz się z powodu COVID-19:

Od 13 marca możesz ubiegać się o SSP. Obejmuje to również osoby, które opiekują się osobami izolującymi się w tym samym gospodarstwie domowym, Aby sprawdzić uprawnienia do zasiłku chorobowego, należy porozmawiać ze swoim pracodawcą.

Kiedy obowiązuje SSP?

Rząd stanowi, że zasiłek SSP będzie wypłacany od 1 dnia, a nie od 4 dnia twojej nieobecności w pracy, jeśli jesteś nieobecny w pracy z powodu choroby lub podlegasz obowiązkowi izolacji spowodowanej przez COVID-19. Po przyjęciu tego przepisu będzie on obowiązywać z mocą wsteczną od 13 marca. Powinieneś porozmawiać ze swoim pracodawcą, jeśli kwalifikujesz się do SSP i musisz złożyć wniosek.

Czy potrzebuję zwolnienia lekarskiego?

Od piątku 20 marca ci, którzy mają COVID-19 lub powinni się izolować, będą mogli uzyskać „notę izolacyjną” (ang: isolation note), odwiedzając NHS 111 online i wypełniając formularz online, zamiast wizyty u lekarza. W przypadkach COVID-19 zastępuje to zwykłą potrzebę przedstawienia „fit note” (czyli zaświadczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do pracy)  po siedmiu dniach nieobecności z powodu choroby. Jobcentre Plus zaakceptuje również dokumenty izolacyjne jako dowód twojej niezdolności do uczestnictwa.

Jeśli przysługuje ci zasiłek „Employment and Support Allowance”, będzie on teraz wypłacany od 1 dnia choroby, a nie od dnia 8 jak do tej pory. (w sytuacji, jeśli masz COVID-19 lub podlegasz obowiązkowi samoizolacji).

Jeśli uważasz, że możesz potrzebować wsparcia finansowego od władz lokalnych (Local Authority) w Wielkiej Brytanii, możesz być uprawniony do wsparcia z funduszu Hardship o wartości 500 milionów funtów:

 • większość tego finansowania zostanie wykorzystana do zapewnienia większej ulgi w podatku lokalnym (Council Tax), albo poprzez istniejące już programy pomocy podatkowej samorządu lokalnego lub za pomocą podobnych narzędzi
 • Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządów (MHCLG) przedstawi wkrótce więcej informacji na temat tego finansowania, w tym jego alokacji
 • w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z władzami lokalnymi

Jeśli masz trudności finansowe z terminem spłat kredytu hipotecznego z powodu COVID-19, możesz mieć prawo do wakacji od kredytu hipotecznego lub czynszu przez 3 miesiące.

Dotyczy to również właścicieli nieruchomości, których lokatorzy doświadczają trudności finansowych z powodu COVID-19. Jeśli jesteś najemcą mającym problemy finansowe z powodu COVID-19, rząd zapewni, że nie spotkasz się z groźbą eksmisji przez co najmniej 3 miesiące:

 • rząd zgodził się z kredytodawcami hipotecznymi, że zaoferują trzymiesięczne urlopy spłat dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji finansowej z powodu COVID-19
 • dotyczy to również właścicieli, których najemcy mają problemy finansowe z powodu COVID-19
 • oferta urlopu płatniczego może zostać udostępniona klientom, którzy są na bieżąco z płatnościami i jeszcze nie zalegają z płatnościami
 • klienci, którzy są zaniepokojeni obecną sytuacją finansową, powinni jak najszybciej skontaktować się ze swoim pożyczkodawcą w celu omówienia, czy jest to dla nich odpowiednia opcja
 • zostaną wprowadzone przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, aby właściciele nie mogli rozpocząć postępowania w sprawie eksmisji najemców przez okres co najmniej 3 miesięcy. Dotyczy to najemców prywatnych i socjalnych
 • pod koniec tego okresu właściciele i najemcy będą musieli współpracować w celu opracowania przystępnego planu spłaty, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności najemców

Jeśli masz trudności ze spłatą osobistych pożyczek lub rachunków z karty kredytowej w wyniku COVID-19, powinieneś przeczytać następujące informacje:

 • Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) wezwał kredytodawców do zastosowania elastyczności wbudowanej w ich zasady w celu wspierania konsumentów, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności klientów. Wielu głównych kredytodawców złożyło już oświadczenia w tej sprawie
 • jeśli masz trudności ze spłatą pożyczek lub rachunków z karty kredytowej z powodu COVID-19, powinieneś porozmawiać z pożyczkodawcą
 • jeśli umówisz się na urlop płatniczy ze swoim pożyczkodawcą, powinien on je zorganizować w taki sposób, który nie wpłynie na twoją zdolność kredytową

Zaznaczamy, że powyższy artykuł nie powinien być traktowany jako pełen i ostateczny opis dostępnych programów pomocowych. Sytuacja jest dynamiczna i jest bardzo możliwe, że wkrótce pojawią się nowe sposoby na uzyskanie pomocy.