Podatek dochodowy

Stawki podatku oraz kwoty wolne od podatku

KWOTA WOLNA OD PODATKU 2012-13 2013-14
Dla osób poniżej 65 lat £8.105 £9.440
Dla osób w wieku 65-74 lat £10.500 £10.500
Dla osób w wieku 75 lat i powyżej £10.660 £10.660
Dla osób poniżej 75 lat i urodzonych przed 6 kwietnia 1935 r.    
Dla osób w wieku 75 i powyżej £10.660 £10.660
Małżeńska kwota wolna od podatku* * - minimalna suma £2,960 £3.040
Granica dochodu dla kwot wolnych od podatku w zależności od wieku £25,400 £26.100
Osobista kwota wolna od podatku dla niewidomych £2.100 £2.160

Osobiste kwoty wolne od podatku

* Od roku 2010-11 kwota wolna od podatku przy dochodzie ponad 100,000 zmniejsza sięo £1 za każde £2 dochodu ponad kwotę 100,000. Np kwota wolna od podatku dla osby zarabiającej 110,000 zredukowana bylaby o 10,000/2*1 czyli 5,000. Kwota wolna od podatku dla tej osoby wyniosłaby 6475 – 5000 = 1475.

* * Małżeńska kwota wolna od podatku jest przyznawana wg stawki 10%.

Progi podatkowe podatku dochodowego

  2012-13 2013-14
Stawka wyjściowa dla oszczędności: 10% * £0-£2,710 £0-£2,790
Stawka podstawowa: 20% £0-£34,370 £0-£32,010
Stawka podwyższona: 40% £34,800-£150.000 £32,011-£150.000
Stawka dodatkowa: 50% Powyżej £150.000 Powyżej £150.000

Od roku 2008-09 obowiązuje 10% stawka początkowa od oszczędności. Jeżeli Twój dochód nie pochodzący z oszczędności jest powyżej granicy stawki wyjściowej to w takim wypadku stawka początkowa od oszczędności nie ma zastosowania.